Ti, kterým se vyhýbáme

FOKUS České Budějovice a FOKUS Tábor jsou organizace, které dlouhodobě poskytují podporu lidem s duševním onemocněním na jejich cestě životem formou sociálních služeb.

Důležitou aktivitou obou organizací je snaha o odstranění negativní nálepky, kterou nese duševní onemocnění, a to zejména schizofrenie. Média často vykreslují lidi s duševní nemocí jako nebezpečné a agresivní šílence, kteří nejsou schopni samostatného života, a které je proto potřeba držet zavřené za zdmi léčeben. Není to pravda. Realizací kampaní se snažíme napravovat škody, které ve společnosti zanechávají skandalizující zprávy a klišé, jejichž výsledkem jsou zkreslené představy a zbytečné předsudky.

Poslední kampaň podpořená z Norských fondů byla realizovaná v rámci projektu Ti, kterým se vyhýbáme. Na jejím počátku stála záliba v komiksových příbězích a nápad udělat z některých našich klientů komiksové hrdiny. Prostřednictvím týdeníku Respekt se čtenáři od listopadu 2015 do května 2016 měli možnost seznámit s příběhy šesti skutečných lidí - Šárky, Františka, Jana, Radoslava, Moniky a Ludvy – které trápí běžné starosti, často si nevědí rady se svým životem a možná se někomu jejich chování může zdát zvláštní. Díky komiksům, které nakreslil výtvarník Stanislav Setínský, se čtenáři mohli dozvědět třeba o tom, jaké to je, když mluvíte pravdu, ale nikdo vám nevěří, nebo když kvůli předsudkům okolí nemůžete pracovat ve své profesi.

Komiksy, doplněné o příběhy, kterým se nedostalo výtvarného zpracování, o povídání odborníků, kteří se s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním denně potkávají, o výtvarné a literární práce klientů služeb, jsme vydali spolu s nakladatelstvím Baobab v podobě NOVIN, o lidech, kterým se nemusíme vyhýbat. Tyto noviny mohou čtenáři nalézt v knihovnách po celé ČR, kam se nám je podařilo distribuovat díky projektu Česká knihovna. Další distribuci plánujeme v nejbližší době do kaváren – čítáren a na všechny vysoké školy u nás.

Celou kampaň bylo možné sledovat na facebookovém profilu „Ti, kterým se vyhýbáme“, kde je k dispozici mnoho dalších zajímavých odkazů a diskusí na téma duševního zdraví či onemocnění, stigmatizace a systému psychiatrické péče. Na stránkách proběhlo také několik anket zaměřených na mapování názorů a postojů vůči lidem s duševním onemocněním (pracovní zapojení lidí s duševním onemocněním, jejich fungování v komunitě nebo partnerském vztahu, možnost násilného chování či další mýty spojené s duševním onemocněním). Respondenti anket potvrdili potřebu větší osvěty o tématu duševních onemocnění, destigmatizace a detabuizace celé oblasti psychiatrie.

Dozvukem kampaně Ti, kterým se vyhýbáme, budou podzimní výstavy konané v Táboře, Praze a Českých Budějovicích v rámci Týdnů pro duševní zdraví, na které vás srdečně zveme…

 

img_100