Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Název projektu: Mezinárodní spolupráce Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením

Doba realizace: trvale

Koordinátor projektu: Ondřej Folk

Financování projektu z prostředků: Úřad vlády ČR, program Podpora VÚA

Cíl projektu:

V souladu s úkoly stanovenými Národním plánem podpory a integrace občanů se zdravotním postižením je cílem projektu zastupovat Českou republiku v European Disability Forum a Rehabilitation International a dalších mezinárodních organizacích, jichž je NRZP ČR jakožto legitimní zástupce osob se zdravotním postižením v ČR členem.
Projekt má mj. za cíl posílení mezinárodní spolupráce a zlepšení informovanosti o dění v oblasti zdravotního postižení na evropské a celosvětové úrovni a obohacení o zkušenosti ze zahraničí.

Náplň projektu:

NRZP ČR umožňuje svým členským organizacím a dalším zainteresovaným skupinám a jednotlivcům přístup k důležitým mezinárodním aktům a dokumentům týkajícím se problematiky zdravotního postižení, a tím jejich využití ve vyrovnávání práv a příležitostí OZP. NRZP ČR dále mj. spolupracuje na procesu ratifikace Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, navazuje partnerské vztahy, podněcuje výměnu informací a uzavírání rozvojových partnerství v mezinárodních projektech atd.

Projekt přispívá k lepší informovanosti o dění v oblasti zdravotního postižení za hranicemi ČR, a to prostřednictvím webových stránek, tiskovin, pořádání mezinárodních konferencí, seminářů, školení atp.; k propojenosti českého hnutí OZP s obdobnými aktivitami evropskými a celosvětovými a zastoupení českých organizací OZP na mezinárodním fóru.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel