Hovor s textovým přepisem

Vážení přátelé, 

ve spolupráci s firmou TextCom s.r.o. se NRZP ČR rozhodla umístit na svém webu službu pro online přepis telefonních hovorů. Služba telefonický hovor s online simultánním přepisem mluvené řeči je určena osobám s postižením sluchu, které preferují při komunikaci psanou češtinu a potřebují při telefonování zprostředkovat řeč slyšícího písemnou formou.

Tato služba je dostupná pro 3 naše poradny a to pro poradnu v Ostravě, Pardubicích a v Brně. Každá poradna má svůj speciální odkaz, který je nutné otevřít. Přímé odkazy na tuto službu naleznete pod tímto textem a zároveň v adresáři poraden, které jsou do této služby zapojeny. 

Vážení přátelé, berte prosím na zřetel, že se jedná o pilotní projekt a děkujeme za Vaše případné připomínky.

Poradna Ostrava: http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=OSTRAVA

Poradna Brno http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=BRNO

Poradna Pardubice http://nrzp.infolinky.textcom.cz/app/?lt=il_nrzp&st=PARDUBICE

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel