Východiska naší činnosti

Navazujeme na řadu veřejně závazných dokumentů, jak tuzemských, tak zahraničních. Zejména se jedná o: