Disabled Peoples International - mezinárodní organizace sdružující organizace řízené zdravotně postiženými

Hlavním cílem této mezinárodní organizace je plné zapojení všech zdravotně postižených osob do života společnosti, včetně osob žijících v rozvojových zemích, které tvoří velkou většinu z 500 milionů zdravotně postižených osob ve světě. DPI si je vědoma toho, že chudoba vede ke zdravotnímu postižení a navíc znemožňuje naplnění potřeb a aspirací zdravotně postižených osob. V mnoha venkovských oblastech, kde žije až 80 procent veškeré populace, je prevence zdravotního postižení a rehabilitace jen výjimečným jevem. Lidé se zdravotním postižením jsou společností často odmítáni nebo ukrýváni jako ošklivé rodinné tajemství. Z tohoto důvodu je cíl DPI, kterým je plné zapojení, cílem vpravdě gigantických rozměrů, nicméně, jak se již potvrzuje, je to cíl splnitelný.

Snahou DPI je docílit větší účasti zdravotně postižených osob v procesu vlastního společenského a ekonomického rozvoje i jejich zapojení do aktivit společnosti v jednotlivých zemích. Tento záměr uskutečňuje prostřednictvím svépomocných rozvojových programů a projektů ve všech částech světa.

V současné době má DPI členy v přibližně 120 zemích, více než polovina z nich je v rozvojových zemích. Na národní úrovni se mohou stát členy národních shromáždění všechny organizace, které jsou řízené zdravotně postiženými osobami.

DPI zajišťuje rovnoprávné zastoupení svých členů prostřednictvím decentralizované "regionální" struktury, která také usnadňuje vedení a strategický rozvoj na místní úrovni. Hlas zdravotně postižených osob je tak slyšet všude a má již významný vliv nejen při řešení otázek týkajících se zdravotního postižení, ale i problematiky spravedlnosti, lidských práv, otázek míru a celosvětového rozvoje. Tato praxe může být přínosem pro všechny.

 

Současné výsledky a aktivity DPI:

 • Statut konzultanta Hospodářské a sociální rady OSN a Světové zdravotnické organizace; statut spolupracovníka Mezinárodní organizace práce.
 • DPI úzce spolupracovala při přípravě Světového programu akcí týkajících se zdravotně postižených osob (OSN). Tato spolupráce pokračovala během celé Dekády zdravotně postižených osob vyhlášené OSN v letech 1983 - 1992, kdy se DPI a agentury OSN pokusily o zavedení principů sebeurčení, plného zapojení a vyrovnání příležitostí pro zdravotně postižené osoby.
 • DPI se významným způsobem angažovala při vypracování Standardních pravidel OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a při vyhlášení Dekády zdravotně postižených osob regionu Asie a Pacifiku (OSN).
 • V listopadu 1993 se představitelé DPI zúčastnili přípravné schůzky nevládních organizací na Maltě (Valeta), která se týkala Mezinárodního roku rodiny. DPI při této příležitosti pořádala pracovní seminář a vypracovala sadu doporučení.
 • DPI měla silné zastoupení na celosvětové konferenci OSN o životním prostředí, která byla uspořádána v Rio de Janeiro, Brazílie.
 • V roce 1994 se zúčastnili představitelé DPI Světového summitu o sociálním rozvoji v Dánsku a
 • navštívili 4. celosvětovou konferenci OSN o ženách v Pekingu, v Číně, v roce 1995.
 • V říjnu 1992 vystoupil s projevem na zasedání Valného shromáždění OSN předseda DPI Joshua Malinga. Stalo se tak na závěr Dekády zdravotně postižených osob.
 • DPI se podařilo přesvědčit Komisi OSN pro lidská práva o nutnosti jmenovat zpravodaje, který by na mezinárodní úrovni provedl šetření o porušování lidských práv zdravotně postižených osob.
 • Ve spolupráci s nevládními organizacemi dosáhla v roce 1984 přijetí úmluvy Mezinárodní organizace práce, která se týká zaměstnání a rehabilitace.
 • Každé 4 roky se koná v různých zemích světové shromáždění DPI, na kterém jsou plánovány a revidovány aktivity organizace s ohledem na situaci zdravotně postižených osob ve světě.
 • V roce 1982 se během svého zasedání v Tokiu, v Japonsku, zapojila DPI do mírových iniciativ - v hirošimském památníku bylo veřejně přečteno její mírové prohlášení.
 • DPI soustavně prosazuje vyrovnání příležitostí a obecné zastoupení zdravotně postižených žen, a to jak v rámci svých vlastních struktur, tak mimo ně.
 • DPI podnítila vytvoření organizací zdravotně postižených osob v mnoha částech světa. Výsledkem je skutečnost, že její členské organizace, které byly původně v méně než 50 zemích, jsou nyní již ve více než 100 zemích.
 • Od svého založení realizovala DPI více než 100 školících programů.
 • DPI poskytuje členským organizacím odbornou pomoc a konzultace týkající se školících programů, rozvoje podniků na výrobu kompenzačních pomůcek a projektů zaměřených na získávání finančních prostředků.
 • DPI má regionální kanceláře na všech kontinentech, které reprezentují všechny části světa.

Kontakty:

Hlavní kancelář :

Disabled Peoples' International
748 Broadway
R3G 0X3 Winnipeg
Manitoba
Canada
Předsedkyně: Venus Ilagan
E-mail:

Regionální kancelář DPI:
Via dei Bizantini 97
88 096 LAmezia Terme
Italy
Tel: +39 (-0968)-463499
E-mail:
Internet:http://www.dpi.org Předsedkyně : Rita Barbuto

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel