Rehabilitation International - Federace národních a mezinárodních organizací a agentur

Rehabilitation International je federací národních a mezinárodních organizací i agentur, které pracují v oblasti prevence zdravotního postižení, rehabilitace osob se zdravotním postižením a vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

V současné době je RI tvořena 200 organizacemi z 90 zemí ze všech regionů světa. Udržuje na oficiální úrovni styky s Hospodářskou a sociální radou OSN (ECOSOC), Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní organizací práce (ILO), UNESCO, UNICEF, Organizací amerických států, Evropskou unií (EU), Radou Evropy a Hospodářskou a sociální radou pro Asii a Pacifik (UNESCAP).

 

Organizace Rehabilitation International je:

 • otevřeným fórem pro výměnu zkušeností a informací o výzkumu a praxi...
 • zastáncem politiky a legislativy, která uznává práva osob se zdravotním postižením a jejich rodin...
 • poradním orgánem, který podporuje plné zapojení osob se zdravotním postižením v oblasti vzdělání a zaměstnání i účast na společenském a kulturním životě společnosti...

Od založení v roce 1922 RI:

 • vytvořila mezinárodní symbol přístupnosti, univerzální znamení přístupnosti pro zdravotně postižené osoby...
 • organizovala jako první celosvětové konference na nejvyšší úrovni na téma:
  • společenské překážky integrace
  • legislativa v oblasti zdravotního postižení
  • projekty bez bariér
  • ekonomika zdravotního postižení
  • zlepšení práce se sdělovacími prostředky a zapojení zdravotně postižených osob do aktivit v této oblasti...
 • vypracovala Chartu na 80. léta - prohlášení týkající se celosvětových priorit v oblasti prevence zdravotního postižení a rehabilitace osob se zdravotním postižením, které se stalo základem pro Plán akcí OSN během Dekády zdravotně postižených osob...
 • revidovala tuto Chartu vydáním "Charty pro 3. tisíciletí", která byla schválena v prosinci roku 1999 a oficiálně předložena již téměř stovce vedoucích představitelů vládních i mezinárodních orgánů...
 • mobilizovala členy RI v rámci akcí na podporu začlenění samostatné kapitoly týkající se politiky v oblasti zdravotního postižení do závazků přijatých vedoucími představiteli 110 států, kteří se shromáždili na Světovém summitu o sociálním rozvoji v Kodani v březnu roku 1995...
 • ve spolupráci s UNICEF vypracovala odborný podpůrný program, který v rámci základních služeb této organizace zahrnuje i opatření týkající se prevence zdravotního postižení a rehabilitace v dětském věku. Od roku 1980 do současné doby tento projekt zajišťuje praktickou podporu centra UNICEF pro otázky zdravotního postižení, včetně vydávání pravidelného informačního bulletinu o zdravotním postižení v dětském věku...
 • spolupracuje s OSN a dalšími organizacemi při prosazování realizace Standardních pravidel OSN pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením...
 • aktivně podporuje realizaci Úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) o pracovní rehabilitaci a vypracovala pro ILO přehled o dopadu nových technologií na zaměstnávání osob se zdravotním postižením...
 • publikuje komplexní materiály a zprávy o otázkách zdravotního postižení zahrnující například International Rehabilitation Review a One in Ten...
 • v roce 1969 vypracovala koncepční podklady pro komunitní rehabilitaci (CBR) a v roce 1998 vydala informační brožuru a video o aplikaci CBR ve světě...
 • řídí pětiletý mezinárodní projekt týkající se nezávislého způsobu života, zaměstnání, řízení a legislativy, sdělovacích prostředků a umění, přístupnosti a technologií a problematiky žen a dětí, na kterém dále spolupracuje World Institute on Disability, The Institute for Rehabilitation and Research, Whirlwind Wheelchairs International a Mobility International...
 • poskytuje prostor pro komise odborníků pracujících v následující oblastech: medicína, příprava na povolání, vzdělávání, sociální záležitosti, organizace a řízení, technologie a přístupnost...
 • Každé čtyři roky organizuje Světový kongres a regionální konference. Kongresy se v poslední době konaly v roce 1992 v Nairobi (Keňa), v roce 1996 v Aucklandu (Nový Zéland) a již 19. v pořadí v roce 2000 v Rio de Janeiro (Brazílie), poprvé v Latinské Americe...
 • podporuje regionální aktivity prostřednictvím Regionálních výborů a konferencí pořádaných v Africe, arabském regionu, Asii, Pacifiku, karibské oblasti, Evropě, Latinské a Severní Americe...
 • pravidelně rozšiřuje informace do více než 150 zemí světa...
 • organizuje mezinárodní festivaly filmů a video nahrávek s tématikou zdravotního postižení a v roce 1998 vydala katalog nejlepších audiovizuálních materiálů určených pro vzdělávání veřejnosti a školení...
 • každoročně svolává valné shromáždění, což je reprezentativní orgán, ve kterém mohou hlasovat všichni členové RI a který formuluje zásady a program organizace...
 • je aktivní v Mezinárodní pracovní skupině pro zdravotní postižení a rozvoj (IWGDD), což je mezinárodní fórum usilující o širší účast zdravotně postižených osob při realizaci podpůrných programů na všech úrovních...
 • v roce 1999 na základě jednomyslné výzvy valného shromáždění RI oživila snahy o prosazení úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob...
 • hrála hlavní roli na summitu organizací působících v sektoru zdravotního postižení, který se konal v roce 2000 v Pekingu a v deklaraci zde přijaté vyzval k prosazení úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob.

 

Kontakty:

Rehabilitation International Secretariat
25 East 21st Street
New York, NY 10010, USA
Telefon: (212) 420 -1500
Fax: (212) 505-0871
E-mail:

Internet: http://www.riglobal.org

Současný předseda: Anne Hawker

Generální tajemník: Thomas Lagerwall

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel