Jak vznikla NRZP ČR?

Po roce 1989 vznikly stovky organizací osob se zdravotním postižením, které hájily zájmy jednotlivých druhů zdravotního postižení nebo zájmy lidí se zdravotním postižením v různých městech, obcích a regionech. Tyto nově vzniklé iniciativy se postupně sdružily pod Sbor zástupců organizací zdravotně postižených, který založil a po celou dobu také vedl pan Ing. Pavel Dušek. Z bývalého Svazu invalidů postupně vzniklo několik velkých organizací, které vytvořily Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Koncem 90. let se stále více projevovalo, že soupeření těchto dvou uskupení nepřispívá k prosazování změn, které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. Patří ke cti tehdejším představitelům Sboru zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení zdravotně postižených v ČR, že se dokázali domluvit a v roce 2000 společně založili Národní radu zdravotně postižených ČR.

Chtěl bych připomenout jména těch představitelů, kteří již mezi námi nejsou a na jejichž podíl na vytvoření společné organizace by se nemělo zapomenout. Byli to paní Zdeňka Hanáková, pan Ing. Vlastimil Císař, pan Ing. Jan Skopec, ale především pan profesor Jan Jesenský, který byl dlouholetým I. místopředsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Počátky činnosti této organizace byly poměrně skromné. Měli jsme k dispozici dvě kanceláře na Karlínském náměstí, dva zaměstnance a vůli prosazovat změny, které umožní občanům se zdravotním postižením samostatný způsob života. Našim zájmem bylo a je, aby se lidé se zdravotním postižením stali aktivními tvůrci svého osudu.

Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR se poměrně rychle rozrůstala a počet organizací, které do ní vstupovaly, úctyhodně přibýval. Z původních 40 zakládajících organizací se jejich počet zvýšil na konci roku 2001 na 77 a každý rok přibývaly další a další. Dnešní počet 112 organizací svědčí o tom, že Národní rada osob se zdravotním postižením ČR získala velkou důvěru lidí se zdravotním postižením a jejich organizací a že je jejich skutečným reprezentantem.

Naplňují se slova prohlášení ustavujícího Republikového shromáždění z 27. června 2000, kde se praví, že „základním úkolem Národní rady zdravotně postižených ČR bude zabezpečování plné účasti osob se zdravotním postižením i jejich zákonných zástupců na formulování politiky vedoucí k vyrovnávání příležitostí této skupiny občanů a jejím zakotvováním v právním řádu ČR“.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel