Čeho chceme dosáhnout

Obecným cílem je zlepšení prostředí pro integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Realizace tohoto úkolu je prostřednictvím zlepšování života lidí se zdravotním postižením v jednotlivých oblastech jejich života, jako například:

 • zlepšování legislativy a prostředí k podpoře zaměstnanosti OZP
 • úprava vzdělávacího systému k zajištění rovného přístupu ke vzdělání pro žáky a studenty se zdravotním postižením
 • spolupůsobit na dopravce při odstraňování bariér ve veřejné dopravě
 • motivovat jednotlivé vlastníky k zpřístupňování infrastruktury pro OZP
 • působit na příslušné instituce ke zpřístupnění kulturního a společenského života pro OZP
 • ve spolupráci s příslušnými orgány zajistit zlepšení systému sociálních služeb umožňující integraci  OZP
 • přesvědčit především obce, aby zajistily dostatek vhodných bytů umožňující samostatné bydlení osob se zdravotním postižením
 • ve spolupráci s příslušnými orgány a institucemi dosáhnout zlepšení dostupnosti zdravotní péče a komunikace zdravotnických pracovníků s OZP
 • důsledným monitorováním legislativy dosáhnout dodržování a implementace legislativy Evropské unie zaměřené na rovné příležitosti osob se zdravotním postižením
 • spoluprací s celostátními a regionálními medii dosáhnout zlepšení informovanosti veřejnosti o problematice jednotlivých druhů zdravotního postižení
 • publikováním aktivit OZP přispět k vytváření příznivého společenského klimatu pro akceptaci projektů zlepšujících život osob se zdravotním postižením, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů
 • důsledným upozorňováním na diskriminaci z důvodu zdravotního postižení v jednotlivých oblastech života a dosáhnout odstranění této diskriminace
 • vydáváním informačních materiálů a informováním prostřednictvím medií zlepšit informovanost osob se zdravotním postižením o jejich právech a možnostech jejich uplatnění ve společnosti
 • spoluprácí s členskými organizacemi osob se zdravotním postižením prosadit takové koncepty, které povedou ke zlepšení života osob s jednotlivými druhy zdravotního postižení
 • zlepšit právní vědomí organizací hájících zájmy jednotlivých druhů zdravotního postižení
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel