Skrytá informace pro nevidomé uživatele, kteří čtou text s hlasovou podporou. Na těchto stránkách najdete souhrnné informace o organizaci, přehled její činnosti, seznam členských organizací, dokumenty k problematice zdravotního postižení, poradnu pro osoby se zdravotním postiženým a seniory, aktuality z oblasti OZP, ohlasy v médiích, oficiální stanoviska Národní rady, pozvánky na akce a další oznámení. Každý text lze otevřít v samostatném okně, které by měla čtečka ve vašem počítači bez problému přečíst. Pokud nemáte čtecí program k dispozici, lze vybrané texty nechat přečíst externím čtecím programem kliknutím na tlačítko Přečíst na začátku textu. Přehrávač výsledného zvukového souboru se po krátké chvíli otevře v novém okně. Pro rychlou orientaci mají stránky seznam nadpisů a seznam odkazů.

Skrytá informace pro nevidomé uživatele, kteří čtou text s hlasovou podporou. Na těchto stránkách najdete souhrnné informace o organizaci, přehled její činnosti, seznam členských organizací, dokumenty k problematice zdravotního postižení, poradnu pro osoby se zdravotním postiženým a seniory, aktuality z oblasti OZP, ohlasy v médiích, oficiální stanoviska Národní rady, pozvánky na akce a další oznámení. Každý text lze otevřít v samostatném okně, které by měla čtečka ve vašem počítači bez problému přečíst. Pokud nemáte čtecí program k dispozici, lze vybrané texty nechat přečíst externím čtecím programem kliknutím na tlačítko Přečíst na začátku textu. Přehrávač výsledného zvukového souboru se po krátké chvíli otevře v novém okně. Pro rychlou orientaci mají stránky seznam nadpisů a seznam odkazů.

pfeiffer

 

 

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v neděli 4. srpna zemřel, ve věku 91 let, prof. MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc.

Pan profesor byl jedním ze zakladatelů rehabilitace v České republice, spolupodílel se na vzniku Katedry léčebné rehabilitace, kde byl v roce 1986 jmenován přednostou samostatné Kliniky rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice. Pan profesor byl velký podporovatel Národní rady osob se zdravotním postižením ČR. V roce 2016 byl jmenován prvním čestným členem NRZP ČR. Pan profesor byl neúnavným propagátorem ucelené rehabilitace a velký přítel všech lidí se zdravotním postižením. Jeho úmrtím přichází naše společnost o mimořádně vzdělaného a citlivého člověka, který až do své smrti pracoval ve prospěch lidí se zdravotním postižením. Milý Jene, budeš nám všem moc chybět. Čest tvojí památce.

 

 

 

 

 

langer

Ve středu 7. srpna 2019 zemřel člen předsednictva NRZP ČR pan Mgr. Milan Langer, zakladatel spolku Trend vozíčkářů, který se nedávno vypravil na pouť do Santiaga de Compostela. Pan Mgr. Milan Langer byl od dětství zdravotně postižený a měl bohaté zkušenosti s problematikou zdravotního postižení. Vystudoval filosofickou fakultu v Brně, obor filologie. Od roku 1997 pracoval v sociálních službách, jako vedoucí neziskové organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, později jako předseda krajské rady a osob se zdravotním postižením. Dlouhodobě aktivně pracoval v organizacích zdravotně postižených: Svaz invalidů, Asociace muskulárních dystrofiků, Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených, Sbor zástupců ZP, Národní rada zdravotně postižených ČR. Takové osobnosti, jako byl pan Mgr. Milan Langer, se těžko nahrazují. Čest jeho památce. Parte naleznete na tomto odkazu zde.

Významné dny OZPVýznamné dny pro OZPt5Poradna NRZP ČRt5E-poradnaLegislativaLegislativat1Inkluzivní vzdělávání - příklady dobré praxeAktualityProti stigmatizaciČasopis MostyČasopis Mosty EuroklíčEuroklíčDiskriminaceInstitut rovných příležitostí, z.ú.Diskriminacekontopomoci.czlogo-ceske-drahyObjednávkový formulář ČD a.s.logo praceprozp

Novinky

Další aktuality »
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel
Sbírka Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

 

číslo účtu je: 248896031 / 0300

 

V měsící červenci došlo na sbírkový účet 2 389,- Kč.

Celková částka na sbírkovém účtu je 257 225,- Kč.

Všem dárcům předem děkujeme.


Původní sbírka byla vyúčtována přesně dle schváleného účelu, tj. prostředky byly použity především na poradenskou činnost NRZP ČR, zajištění a podporu krajských poraden a regionálních pracovišť. Od roku 2012 bylo zásluhou drobných dárců shromážděno na sbírkovém účtu celkem 210 733,80 Kč. Čistý výtěžek sbírky činil 207 216,29 Kč a byl vyúčtován k prosinci 2014.