Destigmatizace

Obrazy Jiřího Hudce

Ve dnech 8. - 25. 11. 2017 proběhne výstava obrazů Jiřího Hudce v Galerie 1 v Praze. Na výstavě obrazů naleznete část díla tohoto malíře, kreslíře a užitého grafika. Jiří Hudec, narozený 1955 v Plzni, studoval na Střední průmyslové škole stavební v Plzni a Pedagogické fakultě v Plzni − obor Český jazyk a Výtvarná výchova. Po absolvování vojenské služby vystřídal několik dělnických profesí, 8 let pracoval v Expozituře Archeologického ústavu ČSAV v Plzni. V té době se také postupně vracel k tvorbě. Po roce 1989 se věnoval především užité grafice a s přestávkami kreslí a maluje. Během hospitalizací v psychiatrických zařízeních maluje v rámci arteterapie a věnuje se tvorbě drobných keramických plastik. Hudcova volná tvorba se rozvíjí v několika základních směrech: hyperrealistické kresby tužkou, plošné barevné kompozice s předmětným základem a ryze abstraktní geometrické sestavy, opírající se o princip opakování v pravoúhlé síti. Záštitu nad výstavou Jiřího Hudce přijal Fokus Praha. Ten pomáhá lidem se zkušeností s duševním onemocněním a podporuje je. "Umění je prostředkem sebevyjádření, oknem do duše umělce, styčným bodem mezi realitou a fantazií. Obohacuje nás − diváky a současně může být důležitým milníkem na cestě k zotavení z duševního onemocnění." říká Eva Čižinská z Fokus Praha...

Vyšly 27. Pražské Fokusnoviny

Najdete v nich mimořádnou zprávou, že Studio 27 získalo ve Vídni první cenu SozialMarie 2017, aktuální dění kolem reformy psychiatrické péče. Kromě glos v "bublinách" od Pavla Nováka, komentuje dění Břetislav Košťál, vedoucí Studia 27 a zároveň člen uskupení Dialogos, o kterém se také dočtete. Zahraniční zkušenosti z holandské Recovery College přináší Dan Šebek a Borek Lacina - vedoucí Klubu Mosty, které letos slaví 15 let činnosti. Najdete v nich i recenzi Tomáše Vaňka nebo rozhovor s vedoucí nového sociálního podniku České galerie, Alenou Jahnovou...

14. ročník udílení cen MOSTY

Do 14. ročníku výročních cen MOSTY byly nominované Tereza Růžičková za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví a PaedDr. Blanka Veškrnová za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji. Více zde...

Vyšly 26. Pražské Fokusnoviny

Na patnácti stránkách najdete zajímavé informace okolo reformy psychiatrické péče a můžete nahlédnout do historie a současnosti irského systému péče zaměřeného na zotavení. V části věnované reformě a dění kolem péče o duševní zdraví opět glosuje Pavel Novák. Konferenci v Přerově komentuje Tomáš Vaněk a i v krátkém výtahu z ankety někteří z účastníků. Návštěva amerického psychoterapeuta Willa Halla podnítila Tomáše Vaňka a Borka Lacinu k úvahám a reakcím. Vracíme se obrazem i slovem k zajímavým momentům loňského podzimu - Týdnům pro duševní zdraví, Designbloku, Fashion for Fokus. A rekapitulujeme výročí některých služeb Fokusu Praha - břevnovského krizového týmu nebo multidisciplinárního týmu v Podskalí...

10. cyklus přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii

10. cyklus přednášek pro veřejnost o psychiatrii a klinické psychologii se koná vždy ve čtvrtek (2. 3. – 25. 5. 2017) od 17:15 hod. v „Divadle Za plotem“, Psychiatrická nemocnice Bohnice, Praha 8, Ústavní 91. Vstup volný! Více zde...

Život a dílo lidí s duševním onemocněním

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s. vydala na konci roku 2016 publikaci "Život a dílo lidí s duševním onemocněním". V publikaci dvojice autorů Kateřina Málková a Josef Gabriel představují šest příběhů lidí, kteří prošli vážným duševním onemocněním. Publikace byla vydána za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR a je zdarma ke stažení.

3. ročník Fashion for Fokus

8. prosince se uskuteční již třetí ročník charitativní módní přehlídky Fashion for Fokus. V dvoraně Českého muzea hudby vyroste přehlídkové molo a návštěvníci se budou moct nechat okouzlit nevšední módou. Motto přehlídky „zaostřeno na osobitost“ propojuje téma módy a duševního zdraví. Výtěžek z této akce podpoří Fokus Praha, neziskovou organizaci, která pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Galavečer začíná v 19,00 v Českém muzeu hudby (Karmelitská 2, Praha 1) a vstupenky můžete získat na www.fashionforfokus.cz...

Fokus Praha na Designbloku 2016

Fokus Praha bude letos opět na Designbloku. Připravuje interaktivní audiovizuální expozici s názvem "BOURÁME ZDI PŘEDSUDKŮ". Téma letošního Designbloku je sport, a tak chce Fokus vtáhnout návštěvníky k aktivnímu zapojení, ke hře, kde se propojuje fyzická aktivita se zábavou a s příležitostí něco se dozvědět. Smyslem expozice Fokusu bude vyvracet mýty a skoncovat s předsudky, které ve společnosti ohledně duševního zdraví a nemocí panují. Účastníci se budou moct připojit svým podpisem ke kampani bojující s předsudky a mýty o duševních nemocech. Expozici Fokus najdete v pravém křídle Veletržního paláce v samostatném výstavním prostoru na galerii vlevo. Přijďte 27. – 31. 10. 2016 na pražské Výstaviště na Designblok.

Fokus ČR se připojil k destigmatizační a anitidiskriminační kampani Každý z nás je součástí řešení!

Mental Health Europe, největší evropská organizace, která je aktivní v oblasti duševního zdraví, spustila novou destigmatizační a antidiskriminační kampaň: EACH OF US (KAŽDÝ Z NÁS), ke které se Fokus – na Světový den duševního zdraví, připojil. Cílem kampaně je změnit mínění lidí o duševním zdraví a vyvrátit mýty a mylné představy o lidech s problémy s duševním zdravím. Navštivte webovou stránku kampaně www.eachofus.eu.

Pozvánka na konferenci SPOLEČNOST A DUŠEVNĚ NEMOCNÍ

1. listopadu 2016 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny – Státní akta, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1. Registrace pouze s občanským průkazem...

Projekt Mindset upozornil na předsudky studentů zdravotnických škol

Čtvrtina studentů zdravotnických škol vnímá lidi s duševní nemocí jako agresivní, 42 procent je považuje za spíše nebezpečné. A jen 15 procent budoucích zdravotníků uvažuje o práci v psychiatrické léčebně. Tyto a mnohé další skutečnosti odhalil výzkum vědců z Národního ústavu duševního zdraví provedený v rámci programu Mindset...

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

FOKUS České Budějovice a FOKUS Tábor jsou organizace, které dlouhodobě poskytují podporu lidem s duševním onemocněním na jejich cestě životem formou sociálních služeb. Důležitou aktivitou obou organizací je snaha o odstranění negativní nálepky, kterou nese duševní onemocnění, a to zejména schizofrenie. Média často vykreslují lidi s duševní nemocí jako nebezpečné a agresivní šílence, kteří nejsou schopni samostatného života, a které je proto potřeba držet zavřené za zdmi léčeben...

Vyšly 25. Pražské Fokusnoviny

Najdete v nich, co je nového v reformě psychiatrické péče, opět s komentářem Pavla Nováka, ředitele Fokusu Praha a mnoho pozvánek na podzimní akce. Přinášíme také rozhovor s ředitelem našeho Centra Karlín Janem Mužíkem, ve kterém se dočtete o tom, jak vznikalo Centrum duševního zdraví pro Prahu 8 a jaké jsou první zkušenosti. Tomáš Vaněk, člen Studia 27, glosuje destigmatizační videa v článku Slintající lidé a mnoho dalšího...

TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

Od září začíná 27. ročník kampaně Týdny pro duševní zdraví, který vrcholí 10. října – Světovým dnem duševního zdraví. Ke kampani Fokusu se každoročně přidávají další pořadatelé akcí, Fokusy z celé ČR, neziskovky, spolky apod. Smyslem kampaně je poukázat na problematiku duševního zdraví. Všechny pozvánky na akce zveřejňuje Fokus Praha na stránkách Týdnů pro duševní zdraví – www.tdz.cz. I letos se tak bude v mnoha městech po celé republice konat řada akcí – výstav, přehlídek, literárních čtení, filmových setkání, jarmarků a happeningů, které bude spojovat téma duševního zdraví...

BEYOND STIGMA TOWARDS EQUITY

Národní ústav duševního zdraví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, King’s College London a Association for the Improvement of Mental Health Programmes pořádá 15. října 2016 jednodenní konferenci, na které bude prezentován současný stav výzkumu v oblasti stigmatizace ve světě a v České republice. Konference představuje výchozí bod pro budoucí spolupráci na snižování stigmatizace ve střední a východní Evropě...

STIGMATIZACE JINAK: Můj život s psychiatrií

Tady a teď... Sedím u notebooku – tomu se snad říká tvůrčí muka. Co mě to proboha napadlo slibovat kolegům, že napíšu k tématu stigmatizace svůj vlastní příběh? Jak ho mám zpracovat? Vzpomínky se rojí a přibývají jako kaše v pohádce Hrnečku vař! Moje hodně složité dětství, léta dospívání, studentský život, začátky vztahu s budoucím manželem, pobyty v Bohnicích. Byla jsem tenkrát šťastná, nebo nešťastná? Obojí. Zvláštní – ty vzpomínky nejsou vůbec traumatizující, jako by je čas přibarvil dorůžova. Všechny...

Destigmatizace duševně nemocných: LIDÉ A CESTY FOKUSU LABE

V České republice je (podle tří stupňů přiznané invalidity) vypláceno celkem něco přes 419 000 invalidních důchodů. Z toho je asi 30% přiznáváno pro duševní onemocnění – tedy víc než 120 000. Připočtěme ovšem nemocné s přiznanou invaliditou, kteří nesplňují podmínky pro výplatu důchodu a žijí z dávek hmotné nouze, a pak ještě ty, kteří dosáhli příslušného věku a invalidní důchod byl nahrazen starobním. Není těžké si odvodit, že výrazný podíl v těchto třech skupinách tvoří pacienti s diagnózou schizofrenie. Jaký je jejich život v současné společnosti?..

Destigmatizace duševně nemocných – významné téma reformy psychiatrie

Názory jednotlivých zájmových skupin na optimální průběh a cíle reformy psychiatrie se v některých bo-dech rozcházejí. Úplná shoda je ale v jednom: hlavní příčinou skoro všeho zlého je stigmatizace. Duševně nemocných, samotného oboru psychiatrie i jeho pracovníků...

Reforma psychiatrie – implementace a subjekty

Kdo má zájem na změně české psychiatrie? Zdá se, že všichni. Pacienti – lidé s duševním onemocněním, lékaři – psychiatři všech odborných specializací a generací v podfinancovaném oboru, celý systém péče. Poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní a pacientské organizace a nejspíš i celá česká společnost, zatěžovaná nároky 21. století a jejich následky. Řešení ale nekompromisně žádá i Evropská unie, a tak je nutné konat. Primární zodpovědnost za další vývoj a reformu samozřejmě nese MZ ČR...

 

break

 

Členské organizace NRZP ČR osob s duševním onemocněním:

 

Česká společnost pro duševní zdraví

Už přes 20 let pomáháme lidem, kteří se setkali s duševním onemocněním i těm, kteří se dostali do psychické krize nebo zažili stres a vyčerpání. Naše pomoc spočívá v poskytování služeb, jako jsou například sociální a psychiatrická poradna. Poradny nabízejí konkrétní podporu ve vaší snaze najít pomoc a společně hledat řešení vám šité na míru. Mimo tuto pomoc dáváme prostor pro sdílení zkušeností, nabízíme podpůrné setkávání ve skupině pod vedením zkušených terapeutů a také aktivity pro volný čas. Chceme tím dosáhnout minimalizace následků duševního onemocnění a usnadnit lidem, kteří s námi spolupracují, návrat do běžného života.

adresa: Zvonařova 6, 130 00 Praha 3 | tel: 723 569 523 | e-mail: | www.csdz.cz

 


Občanské sdružení KOLUMBUS, z. s.

Sdružení KOLUMBUS usiluje o zlepšení péče v psychiatrických léčebnách, rozvoj komunitní péče a služeb pro duševně nemocné a také o vytvoření a přijetí komplexního zákona o duševním zdraví. Cílem sdružení je rovněž ochrana zajištění právní pomoci duševně nemocným, včetně lepšího právního zastoupení duševně nemocných před soudy, zejména v řízení o detenci a způsobilosti k právním úkonům. Mezi aktuální projekty patří informační a osvětový webový portál zaměřený na péči o duševní zdraví, aktivizace osob se zdravotním postižením či edukace o reformě psychiatrické péče pro uživatele a odbornou veřejnost a edukace pacientů. Další aktivity se týkají komunitního plánování, pacientských důvěrníků a advokátů či plnění Úmluvy o právech OZP. Mezi aktuálními projekty patří i volnočasové aktivity, rehabilitační pobyty, projekty počítačové učebny a psychiatrické buňky nebo výstavy obrazů. V minulosti sdružení pořádalo například osvětové přednášky pro studenty střední zdravotnické školy o psychiatrické péči z pohledu uživatelů, projekty Biblo-kurýr, Jak NE-komunikovat s pacientem, Pacient pomáhá pacientovi či Zaměstnáme se sami. Sdružení bylo založeno v roce 2001 v Jiřetíně pod Jedlovou. V roce 2010 získalo cenu Sozial Marie nadace Unruhe (Vídeň) za projekt Pacientští důvěrníci, letos v březnu cenu Sozial Marie (Praha) a 3.místo za projekt Psychiatrická buňka a v září cenu Gamian Good Praktice Award (Brusel).

adresa: Keplerova 712/32, 407 00 Ústí nad Labem | tel.: 774 279 350 | e-mail:  | www.os-kolumbus.org

 


Svépomocná společnost Mlýnek, z. s.

Svépomocná společnost Mlýnek, z. s. je příspěvkové, občanské a svépomocné hnutí neziskového charakteru, s krajskou působností. Smyslem, úlohou a posláním Mlýnku je osvětová činnost a pomoc při uspokojování potřeb občanů postižených hendikepem duševního onemocnění, nápomoc těmto lidem při znovuzískání dovedností vést smysluplný a aktivní život v jejich přirozeném prostředí a využívání přirozených vztahových sítí ve svém okolí.

adresa: Nádražní 44, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz | tel.: 596 115 427 | tel.: 733 477 455 | e-mail:  | www.klubmlynek.cz

 


Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s.

Hlavní činnost SPDN ČR směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů v oblasti duševního zdraví. V rámci této činnosti sdružení spolupracuje s vládními a zákonodárnými orgány a posuzuje jejich legislativní návrhy a dává k nim připomínky. Sleduje a vyhodnocuje plnění zákonných a jiných opatření, jejich návaznost na normy České republiky a mezinárodní závazky. Spolupracuje s českými i mezinárodními organizacemi v oblasti duševního zdraví a s kontrolními orgány u poskytovatelů služeb pro duševně nemocné. Pomáhá vytvářet služby pro duševně nemocné a zajišťuje osvětovou a poradenskou činnost v oblasti duševního zdraví.

tel: 724 240 840 | tel: 549 418 205 | e-mail:  | www.spdn-cr.org

 


Zjistit víc o reformě psychiatrie a destigmatizaci duševně nemocných...

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

ČESKÁ PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST, z. s.

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

FOKUS ČR

STOP STIGMATIZACI!

PLATFORMA PRO TRANSFORMACI

 

mz_logo

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel