Hodnocení kvality sociální služby v roce 2019

 
Vážená paní, vážený pane, rádi bychom vás touto formou požádali o zhodnocení kvality poskytnuté sociální služby – odborného sociálního poradenství. Proto Vás prosíme o zodpovězení následujících 10ti otázek. Předem děkujeme za otevřenost a upřímnost. Odpovídat můžete i anonymně. Vaše názory, postřehy a připomínky jsou pro nás cenné, protože jsou pro nás důležitým podnětem pro zlepšování našich služeb. Pracovníci Poraden NRZP ČR
 

 
 
3. Poskytnuté informace pro mne byly srozumitelné? :: známkujte jako ve škole 1 – ano, srozumitelná 5 – ne, naprosto nesrozumitelná
 

 
5. Jméno poradce, se kterým jste konzultovali: :: pokud jméno nevíte, nebo nechcete uvést, ponechte políčko prázdné
 
6. Byli jste spokojeni s jednání, pomocí, přístupem tohoto poradce? :: známkujte jako ve škole 1 – ano, srozumitelná 5 – ne, naprosto nesrozumitelná
 
 
 
 
 
 
  
 
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel