Regionální činnost

Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ve 14 krajích ČR je jednou z jejích nejvýznamnějších klíčových aktivit. Význam této činnosti trvale roste od roku 2004, kdy byly koncipovány krajské rady osob se zdravotním postižením jako orgány NRZP ČR s působností v příslušném kraji. Současně bylo zahájeno postupné vytváření regionálních pracovišť v krajských městech ČR. Postupně se také podařilo částečně profesionalizovat činnost v regionech prostřednictvím sítě krajských koordinátorů NRZP ČR.

Podrobnosti o činnosti krajských koordinátorů NRZP ČR, krajských rad osob se zdravotním postižením a akcích a aktivitách v regionech najdete na stránkách jednotilvých KRZP.

Činnost Pardubické KRZP

 

Významnou regionální činností je zřízení a provozování Celostátní sítě poraden NRZP

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel