Oblastní rady OZP

V obcích s rozšířenou působností vznikají podle potřeby Oblastní rady osob se zdravotním postižením (dále jen Oblastní rady).

Hlavním cílem činnosti oblastních rad je zejména:

  • koordinace činnosti občanských sdružení zdravotně postižených na území stanoveného regionu,
  • spolupráce s orgány regionální státní správy a samosprávy,
  • realizace společných kulturních, sportovních, edukačních a prezentačních akcí v regionu,
  • monitorování situace životních podmínek osob se zdravotním postižením na území stanoveného regionu,
  • navrhování potřebných opatření regionálním orgánům státní správy a samosprávy v zájmu obhajoby práv a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na území regionu,
  • spolupráce s orgány příslušné KRZP,
  • realizace celostátně realizovaných projektů a aktivit v rámci NRZP ČR

Oblastní radu mohou založit již dvě členské organizace (občanské sdružení osob se zdravotním postižením, jehož členská základna je tvořena nadpolovičním počtem osob se zdravotním postižením). Ustavení oblastní rady se stává pravomocným, schválí-li je Republikový výbor NRZP ČR.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel