Konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska OZP v Pardubickém kraji

Program konference Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska osob  se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Markéta Tauberová, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:30

Anketa na téma dostupnosti zdravotní péče v pardubickém kraji

studenti Katedry porodní asistence a zdravotně sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice – pod vedením PaedDr. Zdenky Šándorové, PhD.

9:50

dostupnost zdravotní péče a proces schvalování zdravotnických pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Michal Provazník, ředitel Krajské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR 

Marek Srkal, krajský revizní technik zdravotnických prostředků VZP ČR

10:30

dostupnost kompenzačních pomůcek v ČR

JUDr. Zdeněk Žižka,  legislativní odbor NRZP ČR

11:00

Přestávka

  11:30

Význam půjčoven kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením

Lukáš Mucha, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje

11:40

DOSTUPNOST NÁSLEDNÉ PÉČE V PARDUBICKÉM KRAJI

MUDr. Václav Volejník, CSc., ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé

Luže - Košumberk

  11:50

Komunikace zdravotnických pracovníků s osobami se zdravotním postižením

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

12:10

Proškolování personálu z hlediska přístupu k osobám se zdravotním postižením

Mgr. Martina Vacková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Chrudimská nemocnice, a.s.

12:25

Je lékárenská péče přátelská?

PharmDr. Jiří Zimák, člen představenstva Okresního sdružení České lékarnické komory Pardubice

12:40

důvody vyhlašování výběrových řízení na zdravotnická zařízení

Mgr. Jiří Jirout, Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Pardubického kraje

12:50

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel