Konference Postoje veřejnosti k OZP v Pradubickém kraji

Program konference Postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30

Registrace

9:00

Úvodní slovo

Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, senátorka

9:15

Mapování bariér na labské stezce (prezentace a promítání dokumentu)

Ing. Arch. Jan Ritter, Labská stezka, o. s.

Silvie Dymáková, dst studio Hradec Králové

9:50

zpráva o stavu lidských práv

JUDr. Jan Hutař, ředitel legislativního odboru NRZP ČR

10:10

stereotypy osob se zdravotním postižením v médiích

Jiří Vencl, ředitel organizačního odboru NRZP ČR

10:30

Zdravotní postižení jako důvod diskriminace

Mgr. Michal Čermák, vedoucí oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného obhájce práv

11:00

Přestávka

11:30

národní Abilympiáda a další aktivity caa

Filip Novotný, PR koordinátor CAA, o. s. 

11:45

festival „žiju stejně jako ty“

Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání OZP

11:55

Veletrh sociálních služeb v Chrudimi

Ivana Bohatá, Město Chrudim

12:10

Role médií při prezentaci problematiky osob se zdravotním postižením

Mgr. Zdenka Hanyšová Celá, ředitelka HanyCom, o. s. 

12:25

Informační služby pro osoby se zdravotním postižením

Ing. Marta Kutílková, ředitelka Pardubice Region Tourism

12:30

Závěrečná diskuse

13:00

Ukončení konference

 

FOTO z konference

FOTO z konference

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel