Konference Zaměstnávání OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
9:20 Změny zákona o zaměstnanosti – náhradní plnění
Lenka Kohoutová, poslankyně  
9:30 Věcný záměr novelizace zákona o zaměstnanosti – dopady na osoby se zdravotním postižením
JUDr. Jan Hutař, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Powerpointová prezentace a dodatek
9:50 Ekonomický přínos Osob se Zdravotním Postižením pro stát
Karel Rychtář, Svaz českých a moravských výrobních družstev
Powerpointová prezentace
10:10 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Petr Klimpl, Úřad práce v Pardubicích

Powerpointová prezentace
10:20 Teorie a realita v činnosti úřadů práce
JUDr. Věra Dreslerová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
10:30 Ergotep – sociální podnik
Petr  Herynek, Ergotep, družstvo invalidů
11:00 Přestávka
11:30 Ochranná známka práce postižených = kvalitní náhradní plnění
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Zeler, Sdružení pro oceňování kvality
11:45 Jak efektivně najít zaměstnance se zdravotním postižením
Radka Pokorná, LMC, s.r.o.
12:05 Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v USA
Michal Hašto – za veřejnost

Prezentace (dokument WORD)
12:10 Podporované zaměstnávání v praxi Mgr. Petr Kuneš, Rytmus Chrudim, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:20 Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji
Bc. Zuzana Vodehnalová, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:25 Představení projektu "I my chceme pracovat…!" (přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením)
Bc. Jana Machová, KONEP, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:30 Ridičský průkaz – pomoc získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením
Pavel Peml, Autoškola Peml Pavel, s.r.o.
12:35 Potřebujeme se Iva Malinová, Mateřská škola Svatopluka Čecha, Chrudim

Powerpointová prezentace
12:40 Čistá obec - projekt přípravy k práci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Dvořák, Česká abilympijská asociace, o.s.

Powerpointová prezentace
12:45 Závěrečná diskuse  
13:00 Ukončení konference


Konferencí provázela Mgr. Radka Konečná.

 

Foto 2Foto 1

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel