Konference Dostupnost vzdělávání pro OZP v Pardubickém kraji

Program konference Dostupnost vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30
Registrace
 
9:00
Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
 
9:15
informace o stavu speciálního vzdělávání v Pardubickém kraji
Bc. Irena Tlapáková, Krajský úřad Pardubického kraje
 
9:30
Formy vzdělávání osob se zdravotním postižením v ZŠ a PŠ Svítání
Mgr. Miluše Horská, Mgr. Jana Hanzlíková, Svítání Pardubice
 
10:00
Aktuální otázky vzdělávání dětí se zdravotním postižením – nové přístupy k diagnostice míry vzdělávacích potřeb těchto dětí
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.,  ZŠ Ibsenova Brno, Asociace pracovníků SPC ČR
 
10:15
Zkušenosti s integrací dětí se speciálními potřebami v předškolním věku
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., Univerzita Pardubice, fakulta zdravotnických studií
 
10:25
Lentilka – nově otevřená třída pro děti s poruchami autistického spektra
Bc. et Bc. Martina Čecháčková, Lentilka – dětské rehabilitační centrum Pardubice
 
10:35
Integrace dětí do speciálních a běžných škol; zkušenosti s osobní asistencí
Ludmila Benešová, Salvia Svitavy
 
10:40
Zkušenosti s integrovanými dětmi na ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec
Mgr. Jana Fryaufová, Základní škola a Mateřská škola Dolní Třešňovec 
 
10:45
Zkušenosti s integrací dětí se zdravotním postižením na základní škole
Mgr. Ivana Nejedlá, Základní škola Pardubice – Studánka
 
Powerpointová prezentace
11:00
Přestávka
 
11:30
INKLUZE JAKO ZMĚNA MYŠLENÍ
Pavla Baxová, ředitelka o. s. Rytmus Praha
 
11:40
Odstraňování bariér ve školských zařízeních
Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 
11:55
integrace žáka se zdravotním postižením na gymnáziu Pardubice, dašická ul.
Ing. Jitka Svobodová, Gymnázium Pardubice
 
Ukázky výuky:
Chemie
Biologie
Fyzika
Komunikace
12:05
Zpřístupňování studia zdravotně postiženým studentům na Univerzitě Pardubice
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Ivana Veselá, Univerzita Pardubice
 
12:20
Vzdělávání osob s mentálním postižením a výsledky dobré praxe
Mgr. Ivana Klodnerová, SPMP Svitavy  
Ludmila Kolaříková, SPMP Svitavy
 
12:40
možnosti čerpání finančních prostředků z esf – opvk
Ing. Hana Jindrová, Krajský úřad Pardubického kraje
 
12:50
Programy nadace ČEZ
Ondřej Šuch, Nadace ČEZ Praha
 
13:00
Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel