Pozvánka na konferenci „Práva osob se zdravotním postižením vzhledem k jejich potřebám“

POZVÁNKA na krajskou konferenci pořádanou NRZP ČR, z.s. a MSK

na téma

„Práva osob se zdravotním postižením vzhledem k jejich potřebám“ 

konanou dne 18. 5. 2017

PROGRAM: 

8,30 – 9,00               Prezentace účastníků

9,00 – 9,20               Úvodní slovo ke konferenci (NRZP ČR, z. s.)

Téma: Informace o projektu „Rovná práva pro všechny“

 

9,20 - 10,00              Přednášející: Ing. Alena Vařejková (KÚ MSK)

Téma: Úhradová vyhláška pro rok 2017 se zřetelem k OZP (přístupy k inovativní léčbě)

 

10,00 - 10,30              Přednášející: Mgr. Adéla Schneiderová (KÚ MSK)

Téma: Připravovaná novela zákona o sociálních službách 

10,30 - 10,40              Přednášející: Bc. Elen Procházková (Poradna NRZP ČR v Ostravě)

Téma: Pomoc OZP v každodenní praxi prostřednictvím poradny

NRZP ČR v Ostravě

 

10,40 - 11,15              Coffeebreak

 

11,15 – 11,40              Přednášející: Margareta Michopulu, Hana Semešinová, Martina Martušková  

Téma: Inkluzivní vzdělávání v praxi – Příklady dobré praxe

 

12,10 – 12,30             Přednášející: Mgr. Andrea Restelová, Jarmila Hladilová (ÚP ČR)

Téma: Pracovní RHC a její vlivy a dopady na OZP

12,30 – 12,50             Přednášející:  Mgr. Marta Pindurová (ÚP ČR)

Téma: Právní aspekty zaměstnávání OZP - Aktivní politika zaměstnanosti

12,50 – 13,00             Závěrečná diskuse k problematice konference

13,00                           Ukončení konference, poděkování všem přednášejícím, účastníkům konference a zúčastněným na přípravě a realizaci konference.

Po dobu konání konference bude přítomná paní Jarmila Hladilová, vedoucí Oddělení zprostředkování pro OZP, ÚP ČR Ostrava, která bude odpovídat na dotazy zaměstnávání OZP.