odborný seminář „Národní rozvojový program mobility pro všechny“ Brno

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR - regionální pracoviště pro Jihomoravský kraj, ve spolupráci s Vládním výborem pro zdravotně postižené občany a

za podpory Magistrátu města Brna – Odbor zdraví

 

uspořádali

 

odborný seminář

„Národní rozvojový program mobility pro všechny“

(získávání finančních prostředků na bezbariérové úpravy veřejně přístupných budov a na úpravy nebo výstavbu pěších tras pro města a obce Jihomoravského kraje na léta 2016 - 2025)

Termín semináře:

-         čtvrtek 11. února 2016 od 10:00 – 13:00 hodin

Místo konání:

-         sál Zastupitelstva, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

Seminář je určen pro:

-          zástupce městských částí města Brna, měst a obcí Jihomoravského kraje

-          projektanty a zástupce organizací ZP, kteří se věnují bariérám 

Program:

 

9:30 – 10:00  Prezence účastníků semináře, Zahájení

10:00 – 10:20  Úvodní slovo a představení základních východisek NRPM (JUDr. Pavel Ptáčník - vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO) (Powerpointová prezentace)

10:20 – 11:00  Zásady a pravidla programu (Mgr. Barbora Mičicová - tajemnice Řídícího výboru NRPM, sekretariát VVZPO) (Powerpointová prezentace)

11:00 – 11:45  Praktické aspekty programu, bezbariérové úpravy budov a pěších tras (Ing. Dagmar Lanzová - odborná konzultantka bezbariérového prostředí Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a předsedkyně Hodnotitelské komise NRPM) (Powerpointová prezentace)

11:45 – 12:00  Přestávka

12:00 – 12:15  Poskytování příspěvků na bezbariérové pěší trasy z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (Ing. Karel Havlíček – ředitel odboru příspěvkových programů SFDI) (Powerpointová prezentace)

12:15 – 12:30  Poskytování příspěvků na zpřístupňování obecních/městských úřadů a DPS z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (Ing. Jiří Štika – Ministerstvo pro místní rozvoj) (Powerpointová prezentace)

12:30 – 13:00  Diskuse a závěr semináře

 

 

Za pořadatele:

NRZP ČR - PhDr. Leoš Spáčil

OZ MMB - Mgr. Eva Rossi

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel