Akce v regionech

Konference Zaměstnávání OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
Mgr. Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
9:20 Změny zákona o zaměstnanosti – náhradní plnění
Lenka Kohoutová, poslankyně  
9:30 Věcný záměr novelizace zákona o zaměstnanosti – dopady na osoby se zdravotním postižením
JUDr. Jan Hutař, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Powerpointová prezentace a dodatek
9:50 Ekonomický přínos Osob se Zdravotním Postižením pro stát
Karel Rychtář, Svaz českých a moravských výrobních družstev
Powerpointová prezentace
10:10 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Petr Klimpl, Úřad práce v Pardubicích

Powerpointová prezentace
10:20 Teorie a realita v činnosti úřadů práce
JUDr. Věra Dreslerová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
10:30 Ergotep – sociální podnik
Petr  Herynek, Ergotep, družstvo invalidů
11:00 Přestávka
11:30 Ochranná známka práce postižených = kvalitní náhradní plnění
Hana Potměšilová, Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Zeler, Sdružení pro oceňování kvality
11:45 Jak efektivně najít zaměstnance se zdravotním postižením
Radka Pokorná, LMC, s.r.o.
12:05 Zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v USA
Michal Hašto – za veřejnost

Prezentace (dokument WORD)
12:10 Podporované zaměstnávání v praxi Mgr. Petr Kuneš, Rytmus Chrudim, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:20 Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Pardubickém kraji
Bc. Zuzana Vodehnalová, TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:25 Představení projektu "I my chceme pracovat…!" (přenos dobré praxe v aktivitách podporujících zaměstnatelnost osob s mentálním postižením)
Bc. Jana Machová, KONEP, o.p.s.

Powerpointová prezentace
12:30 Ridičský průkaz – pomoc získání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením
Pavel Peml, Autoškola Peml Pavel, s.r.o.
12:35 Potřebujeme se Iva Malinová, Mateřská škola Svatopluka Čecha, Chrudim

Powerpointová prezentace
12:40 Čistá obec - projekt přípravy k práci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Aleš Dvořák, Česká abilympijská asociace, o.s.

Powerpointová prezentace
12:45 Závěrečná diskuse  
13:00 Ukončení konference


Konferencí provázela Mgr. Radka Konečná.

 

Foto 2Foto 1

 

Konference Přístupnost prostředí pro OZP v Pardubickém kraji

8:30 Registrace
9:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje Mgr. Miluše Horská, senátorka
9:15 Národní rozvojový program mobility pro všechny
JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Powerpointová prezentace
10:00 Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky
Ing. Petr Novák, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu

Informace o paragrafovém znění bezbariérové vyhlášky (dokument Word)
10:15 Právní předpisy v oblasti užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Jan Klimeš, Krajský úřad Pardubického kraje
10:25 Průzkum přístupnosti budov v majetku pardubického kraje
Bc. Petra Janurová, Krajský úřad Pardubického kraje
Powerpointová prezentace
10:30 Bezbariérové prostředí na pozemních komunikacích v Pardubicích
Yvona Novotná, Magistrát města Pardubice, odbor dopravy

Powerpointová prezentace
10:40 Přístupnost prostředí pro cestovní ruch
Viliam Šuňal, TRIANON, o. s., Český Těšín

Powerpointová prezentace
10:50 Bezbariérové památkové objekty na území Pardubického kraje
Mgr. Radka Konečná, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Prezentace (dokument Word)
10:55 Bezbariérovost – teorie a praxe
Jaroslav Kaura, Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR
Prezentace (dokument Word)
11:10 Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 

Konference Přístupnost dopravy pro OZP v Pardubickém kraji

12:30 Registrace
13:00 Úvodní slovo
Ing. Roman Línek
, náměstek hejtmana Pardubického kraje
13:05 Národní rozvojový program mobility pro všechny
JUDr. Pavel Ptáčník
, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mgr. Martina Kašíková, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Powerpointová prezentace
13:20 Přístupnost dopravy pro osoby se zdravotním postižením v pardubickém kraji
Ing. Leoš Beran
, Krajský úřad Pardubického kraje

Powerpointová prezentace
13:35 Aktivity dopravního podniku města pardubice ve vztahu k osobám se sníženou schopností orientace a pohybu
Vladislav Štěpánek
, Dopravní podnik města Pardubice

Powerpointová prezentace
13:45 Aktivity univerzity pardubice v oblasti bezbariérové dopravy
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.
, Univerzita Pardubice

Powerpointová prezentace
14:00 doprava na vyžádání, efektivní doplněk dopravní obslužnosti území
Petr Švach
, AUDIS BUS s. r. o.

Powerpointová prezentace
14:15 Analýza dopravních potřeb uživatelů sociálních služeb v pardubickém kraji
Mgr. Petra Vondráčková, Bc. Jana Machová, DiS.,
KONEP Pardubice

Powerpointová prezentace
14:30 bezbariérové autobusové spoje v parudubicích a okolí
Ing. Jaroslav Hladík
, Česká abilympijská asociace

14:40 Zkušenosti s dopravou osob se zdravotním postižením v Hradci Králové
Luděk Panenka
, DOSIO Hradec Králové

15:00 Autoškola Peml Pavel – možnosti dopravy osob se zdravotním postižením
Pavel Peml
, Autoškola Peml Pavel, s. r. o., Přelouč
15:05 Doprava osob se zdravotním postižením a seniorů na Svitavsku
Ludmila Benešová,
Salvia Svitavy

Powerpointová prezentace
15:15 Speciální dopravou k integraci
Petra Nováková
, KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.s. Pardubice

Powerpointová prezentace  
15:30

Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 

Konference Dostupnost vzdělávání pro OZP v Pardubickém kraji

Program konference Dostupnost vzdělávání pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji

8:30
Registrace
 
9:00
Úvodní slovo
Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje
Mgr. Miluše Horská, senátorka
 
9:15
informace o stavu speciálního vzdělávání v Pardubickém kraji
Bc. Irena Tlapáková, Krajský úřad Pardubického kraje
 
9:30
Formy vzdělávání osob se zdravotním postižením v ZŠ a PŠ Svítání
Mgr. Miluše Horská, Mgr. Jana Hanzlíková, Svítání Pardubice
 
10:00
Aktuální otázky vzdělávání dětí se zdravotním postižením – nové přístupy k diagnostice míry vzdělávacích potřeb těchto dětí
PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.,  ZŠ Ibsenova Brno, Asociace pracovníků SPC ČR
 
10:15
Zkušenosti s integrací dětí se speciálními potřebami v předškolním věku
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D., Univerzita Pardubice, fakulta zdravotnických studií
 
10:25
Lentilka – nově otevřená třída pro děti s poruchami autistického spektra
Bc. et Bc. Martina Čecháčková, Lentilka – dětské rehabilitační centrum Pardubice
 
10:35
Integrace dětí do speciálních a běžných škol; zkušenosti s osobní asistencí
Ludmila Benešová, Salvia Svitavy
 
10:40
Zkušenosti s integrovanými dětmi na ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec
Mgr. Jana Fryaufová, Základní škola a Mateřská škola Dolní Třešňovec 
 
10:45
Zkušenosti s integrací dětí se zdravotním postižením na základní škole
Mgr. Ivana Nejedlá, Základní škola Pardubice – Studánka
 
Powerpointová prezentace
11:00
Přestávka
 
11:30
INKLUZE JAKO ZMĚNA MYŠLENÍ
Pavla Baxová, ředitelka o. s. Rytmus Praha
 
11:40
Odstraňování bariér ve školských zařízeních
Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
 
11:55
integrace žáka se zdravotním postižením na gymnáziu Pardubice, dašická ul.
Ing. Jitka Svobodová, Gymnázium Pardubice
 
Ukázky výuky:
Chemie
Biologie
Fyzika
Komunikace
12:05
Zpřístupňování studia zdravotně postiženým studentům na Univerzitě Pardubice
Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Ivana Veselá, Univerzita Pardubice
 
12:20
Vzdělávání osob s mentálním postižením a výsledky dobré praxe
Mgr. Ivana Klodnerová, SPMP Svitavy  
Ludmila Kolaříková, SPMP Svitavy
 
12:40
možnosti čerpání finančních prostředků z esf – opvk
Ing. Hana Jindrová, Krajský úřad Pardubického kraje
 
12:50
Programy nadace ČEZ
Ondřej Šuch, Nadace ČEZ Praha
 
13:00
Závěrečná diskuse

 

FOTO z konference

 

 

Konference v Pardubicích zaměřené na OZP

Konference v Pardubicích zaměřené na osoby se zdravotním postižením

Triptych konferencí zaměřených na osoby se zdravotním postižením byl včera, 30. listopadu, završen na Krajském úřadě Pardubického kraje. Dopolední seminář byl zaměřen na přístupnost prostředí pro postižené osoby, odpolední pak na zpřístupnění dopravy těmto spoluobčanům. Už v polovině listopadu na témže místě proběhla konference na téma dostupnost vzdělávání.

I tentokrát se zahájení konferencí zúčastnili náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad nimi převzal záštitu, a senátorka Miluše Horská. Národní radu zdravotně postižených zastupoval Jiří Vencl, přítomní byli i zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a nechyběli ani vedoucí odborů krajského úřadu.

„Stejně jako v případě konference předchozí, také závěry dnešních dvou seminářů chceme využít při tvorbě novely krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,“ řekl náměstek Roman Línek a dodal: „V otázkách přístupnosti budov a zpřístupnění dopravy už jsme ovšem podnikli i některé konkrétní kroky. Podporujeme expertní konzultační činnost v oblasti bezbariérovosti nových staveb, Univerzitou Pardubice jsme nechali zpracovat analýzu potřeb sluchově postižených osob na území kraje a v řešení už je i koncepce dopravy osob využívajících sociální služby.“

Pořadatelem všech konferenci byla za pomoci kraje Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením. Tato instituce se také výrazně podílí na tvorbě již zmiňované nové podoby krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Zdroj: http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=3963&item=64652

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel