TZ - Dohoda o vzájemné spolupráci s Vojenským spolkem rehabilitovaných Armády ČR

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky zastoupená svým předsedou Václavem Krásou a Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České republiky, zastoupený předsedou Zbyňkem Čeřovským, 1. místopředsedou Petrem Mrázkem a tajemníkem Petrem Baubínem podepsali dnes v sídle NRZP ČR Dohodu o vzájemné spolupráci.

Oblasti a formy spolupráce jsou následující:

  1. rozvíjet a prohlubovat přátelství a spolupráci mezi řadovými členy NRZP ČR a VSR AČR,
  2. uskutečňovat společné aktivity v oblasti historie, kultury, při příležitosti významných výročí, státních svátků a památných dní, vzpomínkových oslav a pietních aktů, případně dalších akcí; vzájemná účast delegací na těchto oslavách a zveřejňování těchto aktivit,
  3. vzájemně si vyměňovat informace o rozvíjení mezinárodní spolupráce s organizacemi (občanskými sdruženími) podobného charakteru v zahraničí; konzultace stanovisek ústředních orgánů NRZP ČR a VSR AČR k aktuálním otázkám na mezinárodní úrovni, 

Představitelé obou smluvních stran se dohodli, že na základě oboustranných konzultací a doporučení se budou podílet na vypracování, předložení a doporučení zákona o finančním odškodnění účastníků smluvních stran, kteří se aktivně zúčastnili bojové činnosti za druhé světové války, nebo odporu proti okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy a kteří byli rehabilitováni podle zák. č. 119/1990 Sb. nebo podle zák. č. 87/1991 Sb. a mohou to doložit Osvědčením o rehabilitaci Federálního ministerstva obrany.  

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR také členům Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky nabízí poradenské služby v případech, kdy to bude v kompetenci NRZP ČR. 

 

v Praze dne 26. července 2017  

Mgr. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel