TZ - cena MOSTY 2016

Ceny MOSTY si vítězové převezmou letos v Hradci Králové.

Už počtrnácté.

 

Z pěti desítek návrhů na udělení cen MOSTY vybírala 13. ledna nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, finalisty čtyř kategorií letošních cen MOSTY. Hodnotící výbor pak ve druhém kole v únoru rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.

Letošní vítězové budou vyhlášeni 16. března od 15.00 hodin v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. Patronkou ceremoniálu bude velvyslankyně ČR na Slovensku Livia Klausová.

Záštitu nad 14. ročníkem převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph. D. a primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink. Kraj společně s městem jsou hlavními partnery 14. ročníku. Moderátorem slavnostního odpoledne bude Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupí skupina Lokálka, zpěváci Laďa Kerndl a Radek Žalud a klavírista Petr Bazala.

Partnery 14. ročníku jsou Metropolitní univerzita Praha, společnost OPEL CS, Sivak – zdravotnická technika, s. r.o. a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové. Slavnostní udílení cen MOSTY 2016 se koná za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

 

Nominace letos získali:

I. kategorie – cena pro instituci veřejné správy

 • Domov pro seniory Háje, p. o. – za přístup v péči o klienty trpící Parkinsonovou nemocí.
 • Magistrát hl. města Prahy – za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu, za podporu systémových a rozvojových projektů sportu handicapovaných a za aktivní spolupráci při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Město Ostrov – za poskytování mimořádného příspěvku z rozpočtu města těžce zdravotně postiženým dětem.
 • Městská část Praha 17 Řepy – za dlouhodobý sociální program, který je zaměřen na terénní pomoc obyvatelům městské části.
 • Olomoucký kraj – za zpřístupňování meziměstské autobusové dopravy v Olomouckém kraji. Všechna nově pořízená vozidla zajišťující dopravní obslužnost Olomouckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou musí být bezbariérové.

 

II. kategorie – cena pro nestátní subjekt

 • ASEKOL, a. s. – za projekt Koruna za Kilo, který propojuje šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podpory zaměstnávání osob s handicapem.
 • Centrum provázení 2018 – za aktivity ve prospěch rodin pečujících o děti se vzácným onemocněním, těžkým zdravotním postižením nebo předčasně narozené děti a děti s nízkou porodní hmotností.
 • Divadelní soubor Slunovrat – za činnost divadelního souboru, složeného výhradě z herců s mentálním postižením.
 • Labská stezka, z.s. – za projekt „Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“.
 • Vítej… o.p.s. – za provoz chráněného bydlení pro dospívající a dospělé osoby s autismem.

 

III. kategorie – cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením

 • Jiří Čeloud – za mimořádné sportovní a cestovatelské výkony a motivační kampaně.
 • František Mencner – za dlouholetou aktivní činnost v péči o zdravotně postižené v okrese Jeseník.
 • prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. – za osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním postižením při integraci v oblasti vzdělávání žáků a studentů se zdravotním postižením.
 • Tereza Růžičková – za projekt „Nevypusť duši“, jehož cílem je boření mýtů a zlepšení prevence v oblasti duševního zdraví.
 • Jan Zykmund – za vedení chráněné dílny, jenž zaměstnává okolo 130 osob a za jeho přístup k osobám se zdravotním postižením.

 

IV. kategorie – zvláštní cena

 • Antonín Pokorný – za dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním postižením a to formou programů automobilek na vytváření produktů, které umožňují osobám se ZP bezpečné řízení motorového vozidla.
 • Josef Procházka – za propojení světa postižených se světem zdravých a organizování akcí pro seniory.
 • Jiří Suchánek – za práci instruktora soběstačnosti na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec. Osobním příkladem a zkušenostmi pomáhá při léčbě pacientů po poškození míchy.
 • Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc. – za odborné doškolování nevidomých a slabozrakých masérů ve zdravotnických metodách rehabilitace.
 • PaedDr. Blanka Veškrnová – za založení sdružení Práh a aktivní podporu lidí s duševním onemocněním v Jihomoravském kraji.

 

NRZP ČR začala v roce 2003 s pravidelným vyhlašováním ceny MOSTY v zájmu podpory aktivit přispívajících ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením v České republice. Cena je udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením, letos ve čtyřech kategoriích.

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel