Pozvánka na seminář "Vzácná onemocnění"

P O Z V Á N K A

na seminář

pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví,

Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a

pod záštitou poslankyně MUDr. Patricie Kotalíkové a MUDr. Jitky Chalánkové

na téma

„Vzácná onemocnění“

 

který se koná dne 21. listopadu 2012 od 13.00 hodin

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, Praha 1- Malá Strana,

místnost č. 205, II. patro

 

Program:

  • doc. MUDr. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR: Zahájení

·        MUDr. Patricie Kotalíková, členka Výboru pro zdravotnictví

·        Ing. Petr Nosek, náměstek ministra zdravotnictví pro oblast zdravotního pojištění

  • prof. MUDr. Milan Macek ml., DrSc., přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky FN Motol, předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP, místopředseda Evropské společnosti lidské genetiky, člen výboru EUCERD a národní koordinátor projektu Orpha.net 
  • MUDr. Kateřina Kubáčková, onkologické oddělení FN  Motol, zástupce ve výboru EUCERD, bývalá zástupkyně v Committee for Orphan Medicinal Products v EMA 
  • Mgr. Filip Vrubel – ředitel odboru farmacie MZ ČR

Přestávka

·        Ing. Ludmila Müllerová,  Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • MUDr. Jitka Chalánková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
  • MUDr. Rostislav Čevela, ředitel odboru posudkové služby, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., primář Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Na Homolce
  • Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D., předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění
  • Romana Klímová, zkušenosti pacienta

 

MUDr. Patricie Kotalíková, v.r.

 

Prosíme o včasné potvrzení Vaší účasti na sekretariát Výboru pro zdravotnictví na

e-mail: nebo tel.: 257 17 3352, 3346-8,), kapacita zasedací místnosti je limitována.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel