Pozvánka na konferenci "Rovná práva pro všechny"

logo senat

 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ SENÁTU ČR PaedDr.  ALENA GAJDŮŠKOVÁ

 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci s názvem

 

 

ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY

Myslíte si, že:

-          Dochází k diskriminaci osob se zdravotním postižením?

-          Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena?

Nebo:

-          Máte zkušenosti s diskriminací?

-          Nevíte kam se obrátit?

Na tyto a další otázky se bude snažit odpovědět níže popsaná konference.

Tato tématická konference se koná v rámci realizace projektu NRZP ČR „ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY“, program EK PROGRESS 2012. Konference se zúčastní zástupci Senátu ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, úřadu Veřejného ochránce práv, Úřadu vlády ČR a další hosté z řad odborné veřejnosti.

Termín:           23. října 2012 od 10.00 do 15.00 hod.

 

Kde:                Praha, Hlavní sál Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác (vchod C2, 1. poschodí)

Konference je určena zejména pro:

 • občany se zdravotním postižením;
 • poskytovatele sociálních služeb;
 • zástupce sdělovacích prostředků;
 • pracovníky státní a veřejné správy;
 • neziskové organizace a nadace;
 • veřejnost.

Program konference: 

 

9.15 - 10.00 hod.

Prezence účastníků

 

10.00 - 10.40 hod.

Úvodní slovo hostů, zahájení

 • PaedDr. Alena Gajdůšková – místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
 • Bc. Václav Krása – předseda NRZP ČR
 • Ing. David Kafka – náměstek ministra MPSV ČR

 

10.40 - 11.10 hod.

Česká a mezinárodní legislativa upravující ochranu práv osob se zdravotním postižením

JUDr. Pavel Ptáčník  - Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ÚV ČR

 

11.10 - 11.50 hod.

Role nestátních neziskových organizací při ochraně práv osob se zdravotním postižením JUDr. Jan Hutař – ředitel legislativního odboru (NRZP ČR)

11.50 - 12.30 hod.

Instituce a organizace, které se v ČR zabývají ochranou lidských práv osob se zdravotním postižením

Mgr. Jana Kvasnicová – zástupce úřadu Veřejného ochránce práv

12.30 - 13.00 hod.

Přestávka s občerstvením

13.00 - 13.40 hod.

Respektování práv a důstojnosti osob se zdravotním postižením a jejich znalosti o praktickém uplatňování svých práv a Dotazníkové šetření projektu na téma projevy diskriminace a možnosti obrany proti nim

Mgr. Lenka Krhutová – Ostravská univerzita

13.40 - 14.10 hod.

Boj proti stereotypům, předsudkům a škodlivým praktikám ve vztahu k osobám se zdravotním postižením ve všech oblastech života

Ing. Jana Hrdá – místopředsedkyně NRZP ČR

 

14.10 - 14.30 hod.

Role sdělovacích prostředků při prezentaci problematiky osob se zdravotním postižením zástupci médií – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

14.30 - 14.45 hod.

Simultánní přepis jako prostředek k odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením

Jaroslav Winter – Česká unie neslyšících 

14.45 - 14.55 hod.

Formulace závěrů a doporučení

 

14.55 – 15.00 hod.

Závěr (moderátor)

Důležité organizační pokyny:

 • Vzhledem k omezené kapacitě sálu žádáme všechny účastníky a hosty o potvrzení účasti na konferenci emailem na adrese:   - nejpozději do 18. 10. 2012. Důrazně žádáme všechny účastníky i hosty, aby u sebe měli platný doklad totožnosti, jinak jim nebude do prostor Senátu ČR umožněn vstup. Vstup do prostor Senátu bude umožněn již od 9:15 hod. Z důvodu bezpečnostních procedur u vstupu, žádáme o včasný příchod. Prostory jednání jsou bezbariérové. Pro sluchově postižené bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova. 
 • Účast na konferenci je zdarma. 

Těšíme se na setkání s Vámi! 

 

Za organizační výbor:

 

 

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Jiří Vencl, manažer projektu Rovná práva pro všechny

 

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel