Výzva všem neziskovým organizacím

Výzva všem neziskovým organizacím!

Bez velkého povšimnutí veřejnosti a médií schválila vláda, v rámci projednávání návrhu zákona o jednotném inkasním místě, zdanění loterií a sázkových her, a to ve výši 20%. Nikdo si ani nepovšimnul, že tento návrh zásadním způsobem poškodí neziskový sektor a ani není v souladu s praxí v evropských zemích. Tento návrh byl prosazen stranou Věci veřejné pod heslem boje proti hazardu.

 

Pro osvětlení celé problematiky si dovolím uvést základní čísla za rok 2010 – viz. stránky: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/loterie_statistika_63044.html.

 

Celkový příjem loterních společností v roce 2010 byl 125,63 mld. Kč

vyplaceno na výhrách celkem 93,81 mld. Kč

hrubý příjem činil 31,82 mld. Kč

společnosti zaplatily 3,86 mld. Kč na správních a místních poplatcích a náklady státního dozoru. Odvod na VPÚ činil 3,53 mld. Kč.

 

Na veřejné prospěšné účely odvedli provozovatelé hazardních her podle velikosti z hrubých příjmů 6 % až 20 %, což činilo částku celkem 3,53 mld. Kč.

Lze však očekávat, že toto číslo bude významně větší – možná o miliardy, neboť Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví, že od roku 2012 musí všechny loterijní společnosti odvádět na veřejně prospěšné účely (VPÚ) 20%.

Tabulka vývoje výdajů na jednotlivé VPÚ:

Rok

Ekologie

Kultura

Nadace

Obce

Sociální

Sport

Školství

Zdravotnictví

2006

0,0%

2,0%

2,4%

33,8%

1,2%

59,1%

0,5%

1,0%

2007

0,8%

2,5%

6,7%

32,0%

0,8%

55,6%

0,4%

1,4%

2008

0,6%

3,6%

8,4%

37,5%

2,1%

45,0%

0,6%

2,2%

2009

1,1%

6,8%

10,2%

21,9%

4,1%

52,4%

0,7%

2,9%

 

Pokud zvítězí myšlenka zdanění hazardu, je nezbytné si uvědomit zásadní věc: Daň z právnických osob ve výši 20 % z příjmů snížených o náklady podnikání nemůže nikdy dosáhnout současných odvodů na VPÚ, protože tyto odvody jsou z hrubých příjmů. Stát nezíská příliš velké prostředky, ale neziskový sektor ztratí prostředky, které již jinde nezíská. Jde o částku 3.53 mld. Kč, o kterou by nás tímto stát připravil, aniž ji jakýmkoliv způsobem hodlá nahradit. Dojde k nevratnému obrovskému poškození celé neziskové sféry!

 

Jednou z motivací k návrhu zdanění provozovatelů hazardních her je skutečnost, že někteří provozovatelé si vytvořili vlastní neziskové organizace, do kterých převádějí odvody na veřejně prospěšný účel.

Tato věc je spíše věcí minulosti, i když takové společnosti asi existují. Není to však převažující jev. Zákon však má stanovit pravidla, která takovému převodu peněz zabrání. Např. vláda, či jiný orgán, určí neziskové organizace, které mohou přijímat prostředky od loterijních společností, nebo stanoví jinou podmínku. Standardem by mělo být, že všichni příjemci peněz budou uvedeni na webu i s částkou, kterou ročně obdrží a s popisem činností, na které byly finanční částky použity – což se dnes stejně již děje.

 

Všude ve světě jsou loterie a jiné hazardní hry povolovány, i přes jejich negativní dopad, z toho důvodu, že výnosy z jejich činností jsou určeny na konkrétní veřejně prospěšné účely. V Evropě je nakládáno s výnosy loterijních společností zcela jinak. Vlastně celá loterijní sféra je jinak pojata oproti návrhu, který byl nyní schválen ve vládě. V řadě zemí jsou státní loterie, jejichž veškerý zisk je určen na konkrétní neziskové aktivity. Hazardní hry jsou velmi často provozovány neziskovými organizacemi, aby tak financovaly svojí činnost. Jen výjimečně profituje na výnosech z loterií a podobných her stát, tak jak je vládou navrhováno.

 

Stát vytvoří vlastní dotační program z vybraných peněz pro NNO.

Ministr financí navrhuje, že z části získaných prostředků ze zdanění loterijních společností vytvoří dotační titul pro neziskové organizace. Považuji tuto věc za velmi nestandardní a rizikovou, a to z těchto důvodů:

 

  • velká administrativní náročnost, žádosti by musely splňovat Pravidla pro dotační řízení
  • nebezpečí korupce - rozhodování o tom, která nezisková organizace získá prostředky na veřejně prospěšné účely od provozovatelů loterijních her je dnes oproštěno od korupce, a to z definice věci
  • stát by začal ovládat neziskové organizace, které by již nemohly být nezávislé
  • mimo veřejné rozpočty by již nebyly k dispozici téměř žádné nezávislé zdroje financování neziskového sektoru. Velcí výrobci a banky mají svoje nadace a často podporují aktivity, které jim v budoucnu mohou nějak prospět v jejich podnikání, získáním zajímavých kontaktů apod. Pro malé firmy není sponzoring zajímavý.

 

 

V ČR již kromě loterií nejsou jiné velké možnosti nezávislé podpory neziskových aktivit. Již dlouho se mluví o daňových asignacích, ale vláda ani ministerstvo financí žádný takový zákon nepřipravují.  Možná, že skutečně jde o to, podřídit NNO důkladnému státnímu dozoru a přes zdroje financování je to určitě nejjednodušší. Vrátíme se tak před rok 1989, kdy stát zcela ovládal tento sektor společnosti.

 

Národní rada osob se zdravotním postižením, vyzývá všechna občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, sportovní organizace a další subjekty, které jsou částečně financovány z loterijních společností, aby se připojily k naší výzvě a apelovaly na vládu ČR a Parlament ČR, aby, pokud chce trvat na zdanění hazardních her, nejprve zajistila jiné zdroje nezávislého financování neziskového sektoru. Opět připomínám, že jde o částku 3.53 mld. Kč, o kterou by nás tímto stát připravil, aniž ji jakýmkoliv způsobem hodlá nahradit

Prosíme, abyste svůj zájem o společný postup v této věci sdělili na adresu . Jsme přesvědčeni o tom, že je nezbytné, abychom spojili svoje síly.

V Praze 30. srpna 2011

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel