Upozornění na podvodné jednání

Chtěli bychom touto cestou upozornit všechny úřady, které poskytují příspěvky pro zdravotně postižené občany, a to konkrétně příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, že dochází k podvodnému jednání ze strany pana Svatoše z Jirkova, který dříve pracoval pro firmu ve Strupčicích. Pan Svatoš pro firmu ve Strupčicích NEPRACUJE a provádí úpravy neoprávněně na neplatný certifikát a ve velmi špatné kvalitě. Tuto skutečnost potvrdil také Ing. Bahyl z firmy IROA, který tyto certifikáty vydává. Je bohužel již několik klientů, od kterých byly peníze podvodně vylákány a nebyly úpravy provedeny. Druhý případ je ten, že pan Svatoš úpravy provede, ale jsou použity opotřebované díly. Závady na těchto úpravách po té musí firma IROA odstraňovat a řádně certifikovat, to znamená, že klienti mají od pana Svatoše nainstalováno neschválené ruční řízení, kdy muže vzhledem k této skutečnosti dojít k havárii a můžou vznikat v této souvislosti další problémy.

 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem doporučujeme faktury vystavené panem Svatošem z Jirkova neproplácet a klienty směřovat na jiné firmy.
S pozdravem
 
Lenka Beranová
 
referentka - dávková specialistka
oddělení pro zdravotně postižené
odbor sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem
 
tel.: 475 271 319
email:

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel