Pozvánka na konferenci Péče o osoby s duševní poruchou

Senát Parlamentu České republiky a Národní rada osob se zdravotním postižením ČR si vás dovolují pozvat na konferenci Péče o osoby s duševní poruchou v ČR vzhledem k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením.

 

Konference se koná 8. března od 9.00 do 13.00 hodin v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnský palác, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1. Vchod na konferenci je z Valdštejnské ulice – recepce A.

Hlavními tématy budou: opatrovnictví, nedobrovolná hospitalizace a informovaný souhlas. Cílem konference je vyvolat diskusi k založení společné platformy všech zájmových skupin a organizací. 

Partnery konference jsou občanské sdružení KOLUMBUS a Česká asociace pro psychické zdraví. Záštitu nad akcí převzal místopředseda Senátu Petr Pithart.

Konferencí Vás bude provázet Patrik Nacher. Účast na konferenci je zdarma! Svou účast laskavě potvrďte do 2. března 2011 na e-mailové adrese .

Program konference:

9:00 – 9:10

1. Zahájení konference

Doc. JUDr. Petr Pithart, místopředseda Senátu Parlamentu ČR

 

9:10 – 9:20

2. Úvodní slovo

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 

9:20 – 9:40

3. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením

JUDr. Pavel Ptáčník, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 

9:40 – 10:00

4. Občanský zákoník a další platné právní normy vztahující se k opatrovnictví,

nedobrovolné hospitalizaci a informovanému souhlasu

JUDr. Jan Hutař, právník NRZP ČR

 

10:00 – 10:20

5. Aktuální situace v oblasti péče o duševně nemocné v ČR

MUDr. Martin Jarolímek, prezident ČAPZ

 

10:20 – 10:40

Diskuse

 

10:40 – 11:00

Přestávka

 

11:00 – 11:20

6. Nenecháme se vylučovat – spojme se!

Zkušenosti z právní poradny v psychiatrické léčebně Bohnice

Jan Jaroš, výkonný ředitel občanského sdružení KOLUMBUS

 

11.20 – 11:40

7. Právní jednání lidí s duševním postižením v novém Občanském zákoníku

Mgr. Zuzana Durajová, právnička Centra advokacie duševně postižených (MDAC)

 

11:40 – 12:00

8. Informovaný souhlas s hospitalizací a léčebným režimem,

ochrana práv duševně nemocných v legislativě ČR

JUDr. Ondřej Dostál Ph.D., LL.M.

 

12:00 – 12:20

9. Nedobrovolná hospitalizace, přístup osob s duševní poruchou k právní pomoci a ochrana jejich práv v soudním řízení v ČR

Mgr. et Mgr. Lucie Rybová, právnička, Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva, Úřad vlády ČR

 

12:20 – 12:40

Diskuse

 

12:40 – 13:00

Shrnutí konference a návrhy řešení

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

 

Změna programu vyhrazena!

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel