EU přijala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením

Cílem Úmluvy je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením mohli požívat svých práv stejně jako všichni ostatní Je to projev odhodlání EU vybudovat pro zhruba 80 milionů lidí do roku 2020 bezbariérovou Evropu, jak uvádí strategie Komise v oblasti zdravotního postižení. 
Přijetí Úmluvy je o to důležitější, že je to poprvé v historii EU, kdy jsou všichni Evropané chráněni lidskoprávní úmluvou. Tato ratifikace představuje významný politický posun směrem k prosazování lidskoprávních závazků a uznání důležitosti otázek zdravotního postižení.
 
Evropské hnutí osob se zdravotním postižením tento mezník v boji za lidská práva vítá. Yannis Vardakastanis, předseda EDF, zdůraznil: "Evropská unie nejenže učinila významný historický krok, ale také vysílá pozitivní signál svým členským státům, které dosud Úmluvu OSN neratifikovaly: teď je čas zavázat se k dodržování práv osob se zdravotním postižením."
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel