Pozvánka na konferenci Přístupnost VŠ vzdělávání v kontextu zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany pořádá za spoluúčasti NRZP ČR a dalších subjektů 12. října 2010 národní konferenci Přístupnost vysokoškolského vzdělávání v kontextu zdravotního postižení.

Záměrem konference je zahájit cílený a systematický dialog mezi subjekty, které by se měly zásadním způsobem podílet na zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání lidí s postižením.

Hlavními tématy konference jsou

  •  Lidé se zdravotním postižením na vysoké škole - právo nebo dobročinnost?
  • Standard zpřístupňování vysokoškolského vzdělávání lidem s postižením

  • Finanční nástroje podpory vysokoškolské kvalifikace lidí s postižením