Pozvánka na konferenci: „Dostupnost turistických cílů pro handicapované, rodiny s malými dětmi a seniory v České republice.“

Středočeský kraj a Retour o. p. s.

Vás srdečně zvou na konferenci

„Dostupnost turistických cílů pro handicapované, rodiny s dětmi a seniory“

dne: 30. května 2014, 10:00 – 15:00 hod.

registrace účastníků: 9:00 – 10:00 hod.

místo konání: Galerie Středočeského kraje, Barborská 51, Kutná HoraGPS + 49˚ 56̕ 46.57“, +15˚ 15̕ 49.99“

Účast na konferenci je zdarma.

Záštitu nad konferencí převzali: MVDr. Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje, Mgr. et Mgr. Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj , Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí.Hlavními partnery konference jsou – Středočeský kraj, CzechTourism, Nadace Charty 77 Konto Bariéry.

Program konference

„Dostupnost turistických cílů pro handicapované, rodiny s malými dětmi a seniory v České republice.“

 

Hlavní partneři: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,Česká centrála cestovního ruchu, Středočeský kraj, Nadace Charty 77 Konto Bariéry

 

Záštitu nad konferencí převzali: za MMR ministryně Mgr.et Mgr.Věra Jourová, za Středočeský kraj hejtman MVDr. Josef Řihák a za MPSV ministryně Mgr.Michaela Marksová

 

Termín:   30. květen 2014

Místo konání, Kutná HoraGASK

 

Konference je určena pro:

-          společnosti destinačního managementu turistických oblastí krajů ČR

-          Svaz měst a obcí ČR

-          zástupce měst a obcí

-          zástupce svazů handicapovaných

-          zástupce svazů seniorů

-          Spolek pro obnovu venkova

-          další organizace cestovního ruchu

-          Asociace krajů ČR

Cíl konference:

Cílem konference je podpora rozšiřování turistických aktivit pro handicapované občany, seniory a rodiny s malými dětmi a vzájemná informovanost v oblasti zpřístupňování turistických cílů v ČR pro tyto skupiny turistů.

 

Tématické okruhy:

-          Možnosti rozšíření dostupnosti turistických cílů

-          Konkrétní řešení v kontextu jednotlivých skupin turistů a podle typu turistického cíle

-          Jednotná metodika značení

 

Program:

9-10 hod.        Registrace účastníků

 

10 hod.           Slavnostní zahájení

- Hejtman Středočeského kraje MVDr. Řihák

- Náměstek ministra pro místní rozvoj Ing.Houdek

- Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Mgr. Krása

 

 

10,20 hod.      Představení hostitelského Středočeského kraje:

GASK - představení galerie a informace o zázemí pro handicapované

PSKH -  Problematika cestovního ruchu handicapovaných promítnutá do projektu ROP                                                Ing. Vopálková

Kutnohorsko.cz, o.p.s. – projekt Kutná Hora dostupná všem

NZM Kačina – představení haptické expozice zámku

Ředitelka pí. Štecherová

 

10,50 hod.      Jednotná metodika značení přístupnosti objektů pro handicapované, proces mapování přístupnosti a vývoj ujednocení metodiky:

MMR,                                    Odbor cestovního ruchu, Ing. Hošek

Pražská organizace vozíčkářů, Ing. Málková

ČVUT, Ing. Arch. Tomandl

 

11,30 hod        Klub českých turistů – Vozíčkářské trasy a jejich značení, projekty Turistikou k aktivnímu stáří a Toulavý kočárek

Generální sekretář Ing. Nováček

 

11,40 hod.      Nadace Charty 77 Konto Bariéry –projekt Mapy bez bariér

Ing.Paggio

 

11,55 hod.      Národní památkový ústav, ú.o.p. v Josefově ,Možnosti technických úprav pro zpřístupnění památkově chráněných objektů

ředitel Ing. Balský

 

12,30 hod.      Coffebreak

 

13 hod.           Správa KRNAP – projekt Krkonoše bez bariér

ředitel Ing. Hřebačka

 

13,20 hod.                  Správa NP Šumava –Šumava pro všechny – nové projekty Mluvící stromy pro nevidomé a trasy pro vozíčkáře

Pí. Dvořáková

 

13,40 hod.      Hornický skanzen Žacléř– Řešení problematiky přístupnosti turistických cílů pro handicapované v rámci přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

ředitel Ing. Novotný

starosta města Kowary, Polsko

 

14,10 hod.      Království železnic - Navigačně informační systémy pro senzoricky handicapované – aplikace v Království železnic

Ing. Pospíšil

 

14,35 hod.      Prezentace cyklostezky pro nevidomé  -  Těšínské Beskydy

Bc. Šimerda, MÚ Karviná

 

14,50 hod.      o.p.s. Retour závěr konference

Ing. Janata

 

15 hod.           raut

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel