Bez bariér v duši i životě: MODRÝ SLON 2014

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje ve spolupráci se Sdružením ARTEFAKTUM. CZ v letošním roce již podeváté společně vyhlásili celostátní soutěž o cenu MODRÝ SLON 2014 v následujících deseti uměleckých kategoriích: 

- malba

- keramika

- fotografie

- textilní tvorba

- kombinovaná technika (ruční práce)

- literární tvorba

- divadlo (malé formy, loutky apod.)

- tanec

- hudební tvorba (hudební přednes apod.)

- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, apod.)

 

Kromě veřejného ocenění seriózních uměleckých snah osob se zdravotním postižením a seniorů má naše soutěž také další smysl. Podporuje přímé zapojení osob se zdravotním postižením a seniorů do kulturních aktivit a nabízí jim tím možnost přímo se podílet nejen na rozvíjení své kulturní úrovně, ale i celé společnosti. 

Z toho důvodu budeme moc rádi, pokud se do kulturních aktivit zapojíte a přihlásíte své umělecké práce do této krásné „soutěže“. V příloze e-mailu najdete přihlášku do soutěže. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do 25. 5. 2014. 

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec, kde je zhlédne přes 8 000 návštěvníků z celé ČR. Vybrané divadelní, taneční a hudební formy se představí při závěrečné přehlídce v rámci slavnostního předávání CEN MODRÉHO SLONA 2014 a čestných uznání oceněným umělcům. 

Současně se na Vás všechny znovu obracíme s prosbou o masivní podporu soutěže. Pokud můžete soutěž jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně, individuálním zapojením osob se zdravotním postižením nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme. 

Projekt také vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvíjení kulturních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory. 

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR. Soutěž dále finančně podporuje Magistrát Města Liberce, Nadace Umění pro zdraví a další subjekty.


 


 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel