Modrý slon 2013

Vážení kolegové, partneři a přátelé,

dovolte mi, abych Vám připomenul, že v letošním roce probíhá již 8. ročník celostátní soutěže o cenu MODRÉHO SLONA 2013 a to v rámci jubilejního 10. ročníku projektu „TVOŘÍME DUŠÍ…“ , který naše organizace CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. realizuje společně se Sdružením ARTEFAKTUM.CZ.

Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním postižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku.

Celostátní soutěž MODRÝ SLON 2013 je v plném proudu. I v letošním ročníku jsme pro Vás připravili deset zajímavých kategorií, do kterých můžete své umělecké práce přihlásit.

- malba

- keramika

- fotografie

- textilní tvorba

- kombinovaná technika (ruční práce)

- literární tvorba

- divadlo (malé formy, loutky apod.)

- tanec

- hudební tvorba (hudební přednes apod.)

- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství, apod.)

Přestože se celostátní soutěže účastní zejména lidé s různými druhy zdravotního postižení, tato soutěž není o zdravotních či jiných omezeních. Naopak je oslavou lidského ducha a jeho tvořivého aspektu, který je v každém z nás. Všechny umělecké práce Vás dokonale přesvědčí o tom, že člověk je opravdu ryze duchovní bytostí a jako takový, by měl být ostatními vždycky vnímán, přestože se náhodou pohybuje pomocí vozíku. To znamená mít neustále na paměti skutečnost, že zdravotní postižení nečiní člověka „jiným“.

Motto projektu „Bez bariér v duši i v životě“ nám to bude i pro letošní rok znovu připomínat.
V příloze e-mailu naleznete vyhlášené kategorie a přihlášku do soutěže. Vyplněné přihlášky je možné odevzdat do 15. 5. 2013. Věříme, že se 8. ročníku celostátní soutěže o CENU MODRÉHO SLONA 2013 rádi znovu nebo i poprvé zúčastníte.

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec, kde je zhlédne přes 7 000 návštěvníků z celé ČR. Divadelní, taneční a hudební vystoupení se představí při závěrečné přehlídce v rámci slavnostního předávání letošních CEN MODRÉHO SLONA a čestných uznání oceněným umělcům. 

Současně se na Vás všechny obracím s prosbou o masivní podporu soutěže. Pokud můžete soutěž jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně, individuálním zapojením osob se zdravotním postižením nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme.

Projekt také vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvíjení nových kulturních tradic. 
Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA dále finančně podporuje Liberecký kraj, Magistrát Města Liberce, Nadace Umění pro zdraví a další subjekty.

DĚKUJEME.

S úctou Jaroslav Leško

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel