Informace č.: 14 - 2013

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám dva dokumenty. Jeden je metodika k vydávání dočasných průkazů osob se zdravotním postižením s platností od roku 2013. Dále Vám posílám dopis paní ministryně L. Müllerové o tom jak postupovat v případě ztráty či znehodnocení průkazu OZP. Oba dva dokumenty si odporují, ale pro nás je důležité co říká paní ministryně L. Müllerová. V metodice se uvádí, že Úřady práce budou dodržovat výklad přechodných ustanovení zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP, tedy § 38, odst. 7, který říká, že po 1. 1. 2012 zůstávají v platnosti průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod,  a to do doby platnosti, která je na nich vyznačena, nejdéle do konce roku 2015 a ztráta či znehodnocení průkazu mimořádných výhod znamená okamžité pozbytí jeho platnosti. Tato věta v metodice je lživá. Citované ustanovení zákona nic nehovoří o tom, že při ztrátě či znehodnocení průkazu mimořádných výhod dojde k okamžitému pozbytí nároku na tyto výhody. Je to logicky nesmysl a pro nás nepřijatelné. Občan nemůže pozbýt nabytá práva tím, že ztratí o nich nějaký doklad. Muselo by dojít k rozhodnutí správního orgánu. 

Pokud se dostanete do situace, že přijdete o průkaz OZP, žádejte náhradní doklad, vyslovte zásadní nesouhlas s novým posuzováním a pracovníkům Úřadu práce ukažte dopis paní ministryně L. Müllerové. 

Vážení přátelé,

ještě Vám připomínám petici „Zachraňte naše zdravotnictví“. Petiční archy najdete na webových stránkách www.nrzp.cz. Prosím, abyste této věci věnovali pozornost. Petiční archy posílejte na adresu Česká lékařská komora, Lékařská 2, 150 00 Praha 5. 

Vážená přátelé.

posílám Vám dále petici proti nespravedlivému zrušení příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby s amputací končetin a přiznávání průkazů ZTP a ZTP/P těmto občanům. Pokud si rozkliknete odkaz „ petice proti rušení průkazu ZTP“ http://www.petice24.com/petice_proti_nespravedlivemu_zrueni_pispvku_invalidm, tak můžete elektronicky podpořit tuto petici. Byl bych rád, kdybyste tak učinili. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Přeji Vám všechno dobré. 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR.

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel