Informace č.: 6 - 2013

Vážení přátelé, 

dnes jsme dostali dopis od doktora Petra Honěka z VZP ČR k absorpčním podložkám v tomto znění: 

„Dobrý den,

chtěl bych tímto oficiálně za VZP ČR potvrdit, že absorpční podložky se vracejí dle doporučujícího stanoviska Ministerstva zdravotnictví do úhrad z prostředků v.z.p. a to ve výši 75% ceny (stejný stav oproti roku 2012), nově však maximálně do 75% ceny nejméně ekonomicky náročné varianty, kterou bude nejméně nákladná absorpční podložka největšího rozměru (90x60 cm). V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit. Změna bude provedena s účinností od 1.2.2013.“ 

Je to nepochybně velký úspěch společného úsilí NRZP ČR, APSS, Rady seniorů a dalších subjektů, které vytvořily tlak na VZP ČR. V této věci pomohlo i Ministerstvo zdravotnictví, které prohlásilo, že pojišťovna porušila zákon. Chci Vám všem za aktivitu v této věci poděkovat, neboť se opět ukazuje, že tlak veřejnosti má velký význam. 

Vážení přátelé,

včera v Právu vyšel velký článek, který informoval o tom, že do roku 2015 může přijít až 150 tisíc lidí o průkazku ZTP nebo ZTP/P. Informoval také o tom, že ztráta průkazu povede k tomu, že tito lidé nebudou mít samozřejmě nárok na parkovací místa, příspěvky na nákup motorového vozidla, příspěvek na mobilitu a podobně. V tomto článku nebyly informace úplně přesné, protože, například osoby neslyšící, které mají průkaz ZTP, nemají nárok na příspěvek na nákup motorového vozidla a podobně. Situace však není taková jak je napsaná v článku, ale musíme na to určitě reagovat a pracovat na změně. 

Jak jsem Vám již psal, jednal jsem s paní ministryní L. Müllerovou o tom, že současný způsob posuzování míry závislosti a průkazu ZTP je velmi problematický a vede k řadě nespravedlností. V současné době vidíme největší problém v tom, že není přiznáván průkaz ZTP osobám s nadkolenní amputací. Jsme přesvědčeni o tom, že lze prosadit některé změny, které by zmírnily současný dopad reformy i v oblasti posuzování. Paní Ing. Jana Hrdá nyní připravuje komplexní materiál k tomuto problému. Jakmile bude hotový, seznámíme Vás s ním a budeme prosazovat na MPSV ČR, aby způsob hodnocení byl výrazně pozměněn. 

V Poslanecké sněmovně  je nyní návrh zákona, který podali poslanci VV, a který se snaží o změnu posuzování nároku na příspěvek na péči a průkaz ZTP. Uvidíme jak toto jednání o zákonu bude probíhat hned v prvním čtení. Pokud by se podařilo návrh zákona prosadit do druhého čtení, je nezbytné, abychom apelovali na poslance, aby byl návrh zákona přijat. Budu Vás dále informovat, jak se celá záležitost vyvíjí. V příloze Vám posílám návrh zákona.

 

Přeji Vám všechno dobré.  

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel