Informace č.: 89 - 2012

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám připomenout, že 17. listopadu 2012 se uskuteční na Václavském náměstí v Praze od 13:00 hodin demonstrace, která je zaměřena na sociální soudržnost, přístup ke vzdělání a fungování státu. Tyto věci se nás nepochybně velmi dotýkají, a proto NRZP ČR je spolupořadatelem této demonstrace spolu s dalšími desítkami iniciativ. Jak jsem Vás již informoval v informaci č. 88, můžete se obrátit na krajské koordinátory NRZP ČR, kteří Vám pomohou při zajištění dopravy a případně i s částečnou úhradou nákladů. Seznam koordinátorů najdete na webu www.nrzp.cz pod informací č. 88. Od 11:00 hodin budou 17. listopadu na Václavském náměstí stánky některých organizací, kde budou k dispozici různé materiály a tiskoviny. My na našem stánku budeme především podepisovat petici „Občané braňte svoje nemocnice“.

Vážení přátelé,

žádám Vás, abyste této petici věnovali velkou pozornost. Krizový výbor včera rozhodl o prodloužení sběru podpisů pod tuto petici až do 30. listopadu 2012. Petiční archy najdete na adrese www.nrzp.cz. Zde si můžete petiční archy stáhnout, případně je možné také petici podpořit elektronicky. Krizový štáb včera opět vyzval ministra zdravotnictví ke schůzce a zároveň jej vyzval, pokud není schopen si sednout za společný stůl ve věci smluvních vztahů nemocnic, aby odstoupil. Ministr zdravotnictví se vyhýbá jakýmkoliv diskuzím a tím ztěžuje celou situaci. Dosud žádná nemocnice nemá podepsanou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Pokud tyto smlouvy nebudou podepsány do konce roku, tak si pacienti nebudou moci objednávat operace a podobně. Situace je velmi vážná, proto prosím, abyste podpořili petici, kterou chceme předat politikům.

Vážení přátelé,

probíhají i další jednání ve věci sKarty. V pátek bude jmenována nová ministryně práce a sociálních věcí, se kterou jsem se již domluvil, že se příští týden určitě sejdeme.

Věřím, že se nám podaří vyjednat rozumný kompromis tak, aby sKarty nezatěžovaly osoby, které se nedostanou k bankomatu či jinému výběru peněz.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR