Informace č.: 70 - 2012

Vážení přátelé, 

v příloze Vám posílám dotazník, který připravila paní Ing. Jana Hrdá, a má nám poskytnout dostatek informací k tomu, abychom mohli zahájit novou diskuzi s MPSV ČR o způsobu posuzování závislosti na péči. Máme mnoho signálů o tom, že posuzování nároku na příspěvek na péči neprobíhá seriózně, a že je snaha co nejvíce na nás ušetřit. Proto se předsednictvo NRZP ČR rozhodlo věnovat se tomuto problému. Abychom mohli seriózně jednat, potřebujeme maximum informací. Prosím Vás, abyste vyplnili přiložený dotazník a poslali jej na e-mail paní Ing. Jana Hrdé . Dotazník je poměrně rozsáhlý, ale pro serióznost informací Vás prosím, abyste mu věnovali patřičnost pozornost. 

Dále Vám v příloze posílám materiál Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR „Návrhy na změnu výplaty a použití příspěvku na péči“. Tento materiál Asociace předala panu ministrovi J. Drábkovi a chce tím zahájit další diskuzi o příspěvku na péči. Prosím, abyste si tento materiál důkladně prostudovali a případně nám napsali Vaše názory na něj. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel