Informace č.: 47 - 2012

Vážení přátelé, 

dnes se situace kolem  zasílání dávek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím poštovních poukázek opět změnila. Z článku na iDnes, který Vám v příloze posílám,  jednoznačně vyplývá, že i pan ministr Drábek uvažuje o tom, že by dávky nebyly zasílány poštovní poukázkou. Považuji to za nepředstavitelnou věc, která by způsobila problémy desetitisícům lidí se zdravotním postižením a mimo jiné by způsobila nedostupnost k sociálním dávkám. Na základě toho jsem dnes poslal tiskové prohlášení do médií. Dle vyjádření paní poslankyně Kohoutové je zřejmé, že MPSV ČR porušilo dohodu, která byla vnímána v Poslanecké sněmovně, a to, že držitel sKarty si bude moci zvolit formu zasílání dávek, a to buď kartou na účet a nebo poštovní poukázkou. 

Vážení přátelé,

prosím Vás všechny, kteří pobíráte dávky poštovní poukázkou, abyste psali vedení Úřadu práce ČR a  MPSV ČR, co Vám způsobí za obtíže, když nebudete moci dostávat dávky poštovní poukázkou. Svoje dopisy adresujte na generální ředitelství Úřadu práce, Karlovo náměstí 1, 128 00 Praha 2 a dále piště na MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2. Je to velmi důležité, abychom společně vytvořili tlak. Je to porušení všech úmluv mezi NRZP ČR a MPSV ČR. 

Přeji Vám všechno dobré 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR