Informace č.: 21-2012 - financování sociálních služeb

Vážení přátelé, 

posílám Vám informaci o situaci ve financování sociálních služeb. Ve čtvrtek 8. března 2012 se uskutečnilo jednání prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů pana Pavla Duška s ministrem Jaromírem Drábkem ve věci zvýšení prostředků na dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012. 

V současné době chybí poskytovatelům přibližně půl miliardy korun, aby nemusely být rušeny některé sociální služby. Poskytovatelé, se kterými NRZP ČR úzce spolupracuje, vypracovali seznam již 220 služeb, které budou muset, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, ukončit v nejbližší době svoji činnost. Následkem toho nebude zajištěna potřebná pomoc pro několik tisíc lidí závislých na sociálních službách. 

Jednání prezidenta UZS s ministrem J. Drábkem byla neúspěšná. Pan ministr prohlásil, že bude usilovat v jednání s panem ministrem Kalouskem, aby prostředky na dotace nebyly kráceny ještě o dalších 3,95 % v rámci úsporných opatření (pan ministr trochu blafuje, protože toto krácení již není možné, neboť bylo rozděleno již 98 % dotací). Ministr J. Drábek vyloučil jakékoliv jednání o navýšení částky na dotace. Zodpovědné za dostupnost sociálních služeb považuje kraje, které dle jeho mínění jsou plně odpovědny za jejich dofinancování. Pan ministr dále prohlásil, že se nebrání jakékoliv diskusi, ale možnost navýšení finančních prostředků na dotace na sociální služby nevidí. 

Vážení přátelé, 

v současné době pracuje tým, složený z představitelů poskytovatelů sociálních služeb a NRZP ČR, který se bude snažit krizovou situaci řešit. Ve čtvrtek 15. března 2012 se uskuteční mimořádná tisková konference, kde bude veřejnost seznámena s kritickou situací ve financování sociálních služeb. Pokud se nepodaří navýšit prostředky pro poskytovatele sociálních služeb, dojde postupně k tomu, že tisíce lidí, závislých na službách, zůstanou bez pomoci. NRZP ČR provedla právní analýzu, ze které jednoznačně vyplývá, že odpovědnost za financování sociálních služeb je na MPSV ČR. NRZP ČR se účastní všech aktivit společně s poskytovateli sociálních služeb, neboť důsledky ukončení činnosti jednotlivých služeb znamenají katastrofu pro uživatele sociálních služeb a tedy i pro osoby se zdravotním postižením. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel