Informace č.: 16-2012 - Tisková konference k prováděcím předpisům zákona o zdravotních službách

Vážení přátelé,

dnes 22. února 2012 se uskutečnila společná tisková konference NRZP ČR, České lékařské komory a Svazu pacientů ČR k problematice zdravotnictví. 

Vyjádřili jsme společně protest proti připravovaným prováděcím předpisům k zákonu o zdravotních službách, který začne platit 1. 4. 2012. Ministerstvo zdravotnictví připravilo dvě prováděcí normy k tomuto zákonu. První normou je Nařízení vlády o stanovení dojezdových dob, vyjadřující místní dostupnost zdravotní péče a stanovení lhůt, vyjadřujících časovou dostupnost plánované zdravotní péče, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Dále je připraven návrh vyhlášky MZ ČR, který stanoví minimální personální zabezpečení zdravotnických pracovišť. Obě tyto normy vážným způsobem ohrožují dostupnost a kvalitu zdravotní péče. 

V příloze Vám posílám Návrh Nařízení vlády s přílohami, a to Nařízení vlády o dojezdové době dostupnosti ambulantní hrazené péče podle oborů a dále dojezdovou dobu vyjadřující místní dostupnost lůžkové hrazené péče. V příloze č. 2 k Nařízení vlády dále posílám lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánované hrazené péče. Již na první pohled je zřejmé, že pro osoby se zdravotním postižením vzniká velké nebezpečí v tom, že prakticky bude pro mnohé z nás tato zdravotní péče nedostupná. Nebudeme schopni tak daleko jezdit, nebudeme schopni tak dlouho čekat na zdravotnické výkony. 

Pokud jde o návrh vyhlášky, která má stanovit minimální personální zabezpečení zdravotnických pracovišť, je návrh pro nás také zcela nepřijatelný. Návrh vyhlášky stanoví například, že u dlouhodobé péče by stačila přítomnost jednoho lékaře na 250 pacientů. To je situace, kdy lékař nemůže jednotlivé pacienty znát ani jménem, natož aby věděl, co který pacient potřebuje. Pokud jde o nás osoby se zdravotním postižením, tak takovéto personální zajištění je zcela nepřijatelné. Naše obtíže jsou zpravidla znásobeny našim zdravotním postižením, a tudíž potřebujeme více péče nežli ostatní.

 

Vážení přátelé,

vyzývám Vás proto, abyste se s dokumenty seznámili a napsali panu ministrovi L. Hegerovi, MZ ČR, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 co si o těchto návrzích myslíte a jak Vám mohou tyto návrhy zkomplikovat dostupnost zdravotní péče. Na tiskové konferenci jsme společně vyjádřili protest proti navrhovaným normám a připravenost organizovat společně demonstraci před MZ ČR k zabránění přijetí prováděcích předpisů. 

Ačkoli jsme pana ministra L. Hegera několikrát kontaktovali, stále s námi odmítá komunikovat. Nejsou nám předkládány návrhy zákonů ani prováděcích předpisů a naše případné připomínky, které vznášíme, nejsou brány jako relevantní. MZ ČR prakticky přestalo komunikovat s veřejností, a to považujeme za nepřijatelné. 

Věřím, že případného společného protestu se budete účastnit. 

Přeji Vám všechno dobré. 

S pozdravem 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
  • Návrh nařízení vlády (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel