Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci dopisu pana Miloslava Čermáka, předsedy Sociální komise Asociace krajů o škrtech v dotacích pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012

Vážení přátelé,

 

v příloze Vám posílám pro vaši informaci dopis pana Miloslava Čermáka, náměstka hejtmana Karlovarského kraje a předsedy Sociální komise Asociace krajů. K dopisu pana náměstka zároveň přikládáme jeho vysvětlující e-mail.

Dopis se týká dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

e-mail pana Miloslava Čermáka:

 

Vážení vrcholní představitelé APSS, ČAPS, Asociace občanských poraden a Národní rady osob zdravotně postižených,

v příloze zasílám článek o dotacích na rok 2012 a žádám Vás o jeho rozeslání všem Vašim členům, umístění na Vaše webové stránky.

Děkuji za dosavadní dobrou spolupráci a věřím, že náš společný úspěch při úsilí o navýšení celkové částky pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2012 je jistě i zájmem všech vašich členů. 

Informujte  také prosím všechny své členy o následujícím postupu krajů při spolupráci na dotačním řízení MPSV pro rok 2012:

Všichni ředitelé krajských úřadů v souladu s ustanovením, § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v příloze průvodního dopisu MPSV doručí:

1) Souhrnnou žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok

2012 na poskytování sociálních služeb, která bude obsahovat souhrn požadavků poskytovatelů sociálních služeb podaných v řádném termínu od 29. srpna do 25. září  2011 ponížený o tzv. neuznatelné náklady, tzn. souhrn obsahující nezbytné požadavky poskytovatelů na zabezpečení sociálních služeb v roce 2012.

Elektronickou cestou v programu OK systém nebude žádost odeslána neboť tak výše uvedený zákon neukládá.

2) Dále bude jako příloha zaslán také střednědobý plán rozvoje sociálních služeb příslušného kraje.

 

Všechny kraje seznámí s odeslaným návrhem nezbytné výše dotace na rok 2012 všechny poskytovatele sociálních služeb ve svém kraji.

Na závěr si Vás dovoluji seznámit s dosavadními čísly z průběhu Dotačního řízení na rok 2012:

Požadavky poskytovatelů   vložené do OK systému         10,26 mld. Kč

Požadavek odborů na navýšení mezd                                 2 mld.

Návrh vlády                                                        6,1 mld.

Rozdíl                                                               6,16 mld.

 

Info o dotacích

1. kolo dotace na rok 2012

1820 poskytovatelů vložilo žádost (např. 231 Středočeský kraj, 63 Karlovarský kraj)

celkem 4965 služeb

- program A    4796 služeb

- program B     169 služeb

 

 

S pozdravem

 

Miloslav Čermák

náměstek hejtmana Karlovarského kraje pro sociální věci a neziskové organizace předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti

 

Krajský úřad Karlovarského kraje

Závodní 353/88

360 21 Karlovy Vary

tel.: 353 502 255

 

Článek o dotacích (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel