Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci projednávání "sociálních" zákonů v Senátu

Vážení přátelé,

 

v současné době začíná projednávání reformních zákonů v Senátu Parlamentu ČR. Příští týden se reformními zákony bude zabývat senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku. Považujeme námi předložené návrhy za minimalistické tak, aby v případě schválení Senátem byly přijatelné i pro následné schvalování v Poslanecké sněmovně. Naše návrhy v oblasti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o zaměstnanosti vrací znění jednotlivých částí do podoby vládního návrhu. V průběhu vyjednávání jsme uzavřeli dohodu o podobě jednotlivých reformních zákonů v oblasti sociální péče s MPSV ČR, kterou vláda schválila. V průběhu projednávání reformních zákonů v Poslanecké sněmovně došlo k řadě změn, které v některých případech porušují uzavřenou dohodu a podle našeho názoru poškozují osoby se zdravotním postižením. Proto jsme se rozhodli oslovit Senát ČR. S našimi návrhy jsem seznámil pana ministra Jaromíra Drábka i členy koaliční vyjednávací skupiny a požádal je o podporu našich stanovisek. Jsme přesvědčeni o tom, že dohody se mají ctít a dodržovat.

 

Pokud jde o naše návrhy změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, senátní tisk 187, je situace zcela jiná. S ministrem zdravotnictví L. Hegerem jsme nebyli schopni vůbec komunikovat, a tudíž žádná dohoda nebyla uzavřena. Protože si uvědomujeme, že koalice by nesouhlasila se zásadními změnami tohoto zákona a následně by přehlasovala senátní verzi, rozhodli jsme se podat návrhy, které jsou dle našeho mínění velmi logické, nemění nijak významně reformní úsilí vlády. Na druhé straně zmírňují dopady novely zákona na osoby se zdravotním postižením. Jsme přesvědčeni, že námi navržené úpravy zákona o veřejném zdravotním pojištění jsou minimalistické a měly by být přijaty a také podpořeny koalicí při následném hlasování v Poslanecké sněmovně. První pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku č. 187 by měl řešit situaci osob, které potřebují potraviny, které jsou jedinou a účinnou možností léčby závažných onemocnění. Schválený návrh zákona prakticky ruší od 1. 1. 2012 možnost úhrady těchto potravin z veřejného zdravotního pojištění. To může vést k tomu, že několik stovek rodin nebude schopno uhradit tyto potraviny a osoby, které jsou na nich závislé se mohou dostat do neřešitelné zdravotní situace. Druhý náš pozměňovací návrh se týká poplatku 100,- Kč za pobyt na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení. Navrhujeme omezit dobu placení poplatku stejně tak, jak je tomu ve všech Evropských zemích.

 

Vážení přátelé, obracím se na Vás s prosbou, abyste kontaktovali Vaše senátory a požádali je o podporu těchto minimalistických pozměňovacích návrhů.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
Návrh úpravy senátního tisku 194 (doc)
Návrh úpravy novely zákona 48-97, senátní tisk 187 (doc)
Pozměňovací návrh k zákonu o dávkách (doc)
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel