Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o zákonech tzv. sociální reformy

Vážení přátelé,

 

včera se uskutečnilo jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny o zákonech tzv. sociální reformy. Vzhledem k neujasněnosti některých pozměňovacích návrhů jednotlivých poslanců a poslaneckých klubů, nedošlo vlastně k žádnému hlasování, ani k projednávání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Předseda Výboru pan Martin Vacek nakonec rozhodl o tom, že místo klasického projednávání bude probíhat tzv. slyšení. To znamená, že všichni přítomní hosté mohli vyjádřit před poslanci svůj názor a podpořit předkládané pozměňovací návrhy. Vzhledem k tomu, že sociální reformu tvoří tři zákony, byla diskuze rozmanitá, a to od  problematiky zaměstnávání až po problematiku sociálních služeb, státní sociální podpory, hmotné nouze a podobně. NRZP ČR hájila především zachování principu příspěvku na péči pro uživatele sociálních služeb a nikoliv pro poskytovatele. Dále jsme vznesli některé návrhy, které by měly řešit problematiku rodin, které pečují o dítě se zdravotním postižením a přesto nedosahují na příspěvek na péči. Jednání výboru se prodloužilo až do 19 hodiny. Po té bylo přerušeno. Jednání výboru bude pokračovat v úterý 30. srpna 2011 od 7:00 hodin ráno. Na tomto jednání však již nebude diskuze, ale budou se hlasovat jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Spektrum pozměňovacích návrhů nám není příliš známé, protože poslanci předkládají návrhy ještě dnes. Jsme však obeznámeni s tím, že bude bohužel podán pozměňovací návrh, aby příspěvek na péči byl příjmem poskytovatele. Pan ministr se na jednání výboru, na základě mého vystoupení, k tomuto problému vyjádřil. Uvedl, že byla uzavřena kompromisní dohoda s NRZP ČR a součástí této dohody je, že příspěvek na péči zůstane příjmem uživatele služby. Pan ministr prohlásil na jednání výboru, že on ctí uzavřené dohody a tudíž nedoporučuje přijetí tohoto návrhu.

 

Dnes od 7:00 hodin ráno jsem jednal společně s panem JUDr. Janem Hutařem o dalších případných pozměňovacích návrzích na MPSV ČR. Podařilo se nám tam  ještě některé drobnosti, především v příloze č. 1 zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, prosadit. Snažíme se rozšířit možnost přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla pro co nejširší spektrum osob s mentálním postižením.

 

Vážení přátelé,

během příštího týdne Vás budu samozřejmě dále informovat o probíhajících jednáních v Poslanecké sněmovně.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

S pozdravem

 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR
 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel