Dopis předsedy NRZP ČR ve věci informací k chystané demonstraci, která se uskuteční 21. května na Václavském náměstí

Vážení přátelé,

 

ve středu 18. 5. 2011 bude předána petice NRZP ČR a petice ASNEPU předsedovi vlády ČR na podporu dohod ve věci sociální reformy, které jsme uzavřeli s MPSV ČR. Tyto dohody se nyní na MPSV ČR zpracovávají do legislativní podoby. NRZP ČR je v úterý ještě musí odsouhlasit.

 

Vážení přátelé, uzavření těchto dohod v oblasti sociální reformy však neznamená, že bychom měli přestat být aktivní při obhajobě našich zájmů. ČMKOS a další organizace připravují demonstraci 21. května 2011 od 13:00 hodin na Václavském náměstí v Praze. Celostátní demonstrace je organizována pod názvem „ Proti zákeřným reformám“. Vláda ČR má v plánu do konce června 2011 schválit připravovaný balík reformních zákonů, které se zásadním způsobem dotknou životních podmínek většiny občanů naší země. Navrhované legislativní změny pak budou mít zcela zásadní dopady na statisíce občanů se zdravotním postižením. Jedná se především o tyto oblasti:

 

-          Navýšením sazby DPH dojde k podstatnému zvýšení životních nákladů, a to na potraviny, léky, energie, nájemné, dopravu a další.

-          Zavedení školného může znamenat významné omezení přístupu studentů se zdravotním postižením ke studiu na vysokých školách.

-          Rozdělení zdravotní péče na standardní a nadstandardní povede k tomu, že většina občanů se zdravotním postižením bude mít napříště přístup pouze ke standardní zdravotní péči, protože většina těchto lidí má nízké příjmy. To bude znamenat, že již nedosáhneme, tak jako dosud, na tu nejlepší zdravotní péči.

-          Úpravy v důchodové reformě se samozřejmě také dotknou osob se zdravotním postižením. Lze očekávat, že u těchto osob budou pouze základní důchody, které budou nižší ještě než jsou dnes.

 

NRZP ČR se k demonstraci připojuje jako jeden z partnerů a jako výraz nesouhlasu s reformami, které jsou zaměřeny především na nízko příjmové skupiny obyvatel. Českomoravská konfederace odborových svazů, jako organizátor demonstrace, nám nabídla využít dopravních spojů, které ČMKOS organizuje na tuto demonstraci.

 

Doprava autobusy do Prahy

V příloze Vám přikládám seznam regionálních manažerů ČMKOS, kteří mají na starosti v rámci demonstrace naplňování autobusů. Je velmi důležité, aby se naši lidé na tyto manažery obraceli s tím, že chtějí jet autobusem, který vypravují odbory – jednotlivé odborové svazy v regionu. Pokud bude v autobuse místo, tak naši lidé jim mohou jet zdarma. Pokud někde by byl větší zájem, a byl vypraven bezbariérový autobus např. pro více vozíčkářů, tak bychom mohli takový autobus z poloviny zaplatit. Za NRZP ČR takovéto souhlasy uděluje pan Jiří Vencl – 604 235 885.

 

Doprava vlakem na demonstraci

Ve směru Bohumín – Ostrava – Olomouc – Pardubice – Praha, lze také využít možnosti přepravy mimořádně vypravenými vlaky. Jízdné je pro naše lidi zdarma. S krajskými manažery je však třeba předem dohodnout, kolik lidí a v jaké stanici nastoupí – počty musí být předem domluveny, aby nedošlo k nějakým problémům. Jízdní řády speciálně vypravovaných vlaků jsou v příloze.

 

Pokud jde o speciálně vypravené vlaky z Moravskoslezského kraje, můžete se přihlásit u paní Blanky Valdecké, tel.: 724 555 716 nebo 234 462 419. Paní Valdecká Vám nahlásí čísla vagónů, které budou určeny pro dopravu účastníků z NRZP ČR. Pro tyto mimořádné vlaky nejsou žádné jízdenky. Je důležité však dodržovat čísla přiřazených vlaků či vagónů. U jednotlivých krajských koordinátorů se můžete nahlásit, pokud budete chtít jet autobusy. Stačí zavolat na uvedená jednotlivá čísla, která jsou na seznamu a příslušní pracovníci Vám řeknou, kde a odkud budou autobusy vyjíždět, a v kterém autobuse budete moci jet. Autobusy i vlaky pojedou zpátky tou samou trasou. Je důležité však, abyste uvedli, že jste účastníci demonstrace za NRZP ČR. Tito koordinátoři by měli být informováni. Pokud jde o překlad do znakového jazyka, překladatelky bude zajišťovat ASNEP. Osoby, které se budou účastnit demonstrace a potřebují překlad do znakového jazyka se musí přihlásit co nejdříve na ASNEPU, aby bylo zřejmé kolik bude potřeba překladatelů do znakového jazyka. Pro lidi na vozících bude připraven zvláštní prostor před tribunou tak, aby se nemuseli tlačit v davu. Autobusy i vlak přijedou na Hlavní nádraží v Praze odkud je to bezbariérovou trasou na Václavské náměstí asi 200 m. NRZP ČR tudíž nebude zajišťovat žádnou dopravu v Praze.

 

Vážení přátelé, věřím, že budeme zase tak aktivní jako v uplynulých týdnech, a že se účastníme připravované demonstrace. Tyto demonstrace mají svůj význam. Jakékoliv dotazy můžete směřovat na pana Jiřího Vencla, .

 

S pozdravem

 

 

 

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

 

Jízdní řád vlaku z Ostravy a Bohumína a zpět (PDF)

Jmený seznam regionálních koordinátorů (doc)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel