Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci návrhů zákonů sociální reformy a připomínek NRZP ČR k těmto zákonům

Vážení přátelé,

 

v přílohách Vám posílám návrhy zákonů sociální reformy, které byly přepracovány po připomínkovém řízení. Zároveň Vám posílám velmi rychle zpracované připomínky k návrhům zákonů, které zpracoval pan JUDr. Jan Hutař. Jsou to pouze vybrané věci.

Je zřejmé, že ministerstvo prakticky nezapracovalo naše základní připomínky. Současně je třeba dodat, že nezapracovalo připomínky ani dalších připomínkových míst. Považuji tento postup za kontroverzní, který pouze dramatizuje celou situaci kolem sociální reformy. Včera jsem telefonicky hovořil s panem ministrem J. Drábkem a sdělil jsem mu, že tento postup je pro nás nepřijatelný.

Současnou situací se bude zabývat jednání předsednictva v pátek 15. 4. 2011 a následně Republikový výbor NRZP ČR, který se sejde ve čtvrtek 21. dubna 2011. Ten by měl stanovit náš další postup.

Prosím, abyste i nadále sbírali podpisy pod petici. Čím více jich bude, tím bude průkaznější, že velká většina lidí se zdravotním postižením nesouhlasí s návrhem sociální reformy.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása 

 

  • Navrhované zákony (ZIP)
  • Hlavní problémy zákona o úřadu práce (doc)
  • Hlavní problémy zákona o státní sociální podpoře (doc)
  • Hlavní problémy zákona o sociálních službách (doc)
  • Hlavní problémy zákona o pomoci v hmotné nouzi (doc)
  • Hlavní problémy zákona o zaměstnanosti (doc)
  • Hlavní problémy zákona o dávkách (doc)

 

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel