Dopis předsedy NRZP ČR ve věci reformních zákonů MPSV ČR

Vážení přátelé,

v přílohách Vám posílám soubor tzv. reformních zákonů MPSV ČR.

Pro nás jsou hlavně důležité tři zákony.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek se novelizuje především zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách je mimo jiné

 

Novela zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách

  1. způsob výplaty příspěvku na péči je zmatečný, nesmírně administrativně náročný a v důsledku likviduje model Independent Living pro poskytování osobní asistence v ČR.
  2. způsob posuzování míry závislosti se významně mění - stává se nepřehledný a bude záležet na posudkovém lékaři. Obáme se velkých komplikací.
  3. prakticky se likviduje tzv. sousedská výpomoc, protože se ruší výplata peněz do ruky, ale každý bude vyúčtovávat vykonané úkony a ÚP bude odesílat peníze přímo těmto osobám.

 

Zákonem o poskytování  dávek osobám se zdravotním postižením a o změně  souvisejících zákonů se ruší vyhláška č. 182/1991 Sb.

  1. Navrženým zákonem se snižují výdaje na mobilitu více než o 50 %, přičemž od roku 2013 lze očekávat další snížení výdajů.
  2. Ruší se všechny benefity pro OZP spojené s průkazy TP, ZTP, ZTP/P, a to bez náhrady. Přičemž se v důvodové zprávě uvádí, že jiné resorty do 1. 1. 2013 připraví úpravy zákonů, které budou tyto benefity stanovovat. To je nepřijatelné. Není například zřejmé, na základě čeho bude přiznáváno označení vozidel O 1, které bylo vázáno na průkazku ZTP a ZTP/P.
  3. Každé tři měsíce bude muset příjemce dávky na mobilitu předkládat krajské pobočce ÚP příjem všech společně posuzovaných osob. Při přiznané částce 200,- Kč měsíčně to je neuvěřitelný nesmysl.
  4. Dosud bylo více než 400 pracovišť, kde občané mohli vyřizovat dávky pro OZP, nyní se celý systém redukuje na 226. Tím se pro OZP stává méně dostupný.

 

V zákoně, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony dochází k vážným změnám.
 

  1. Ruší se statut osoby zdravotně znevýhodněné
  2. Navrhuje se zrušení tzv. náhradního plnění
  3. Snižuje se částka podpory podle § 78 na 6 000,- Kč a ruší se podpora podle § 76 a navrhují se další změny.

Vážení přátelé, všechny tyto změny jsou pro nás nepřijatelné. MPSV ČR nesplnilo sliby, které nám dalo - že nedojde ke snížení podpory, systém nebude administrativně náročný, a další. Žádám Vás o Vaše připomínky a názory k navrženým zákonům, a to co nedříve. Připomínky posílejte na adresu . Na pátek 4. března 2011 svolávám mimořádné zasedání předsednictva NRZP ČR a na pondělí 7. března 2011 svolávám mimořádné jednání Republikového výboru NRZP ČR. Musíme se dohodnout jak v této situaci postupovat dále.  Lze však předpokládat, že se dohodneme na protestních akcích.

 

Přeji Vám všechno dobré.

 

Václav Krása

předseda NRZP ČR

 

Návrhy Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (ZIP soubor)

Návrhy Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (ZIP soubor)

Návrhy Zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (ZIP soubor)

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek (ZIP soubor)

V případě, že Vám přiložené soubory nepůjdou "rozbalit" tak si prosím stáhněte program IZArc: http://www.slunecnice.cz/sw/izarc/stahnout/

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel