Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím k reformám, které chystá MPSV ČR

Vážení přátelé,

jak jistě víte, MPSV ČR připravuje rozsáhlou reformu, která se z velké části dotýká osob se zdravotním postižením. Dávky, které jsou dnes přiznávány podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., budou sloučeny pravděpodobně do dvou dávek. Bude to dávka na mobilitu a dávka na kompenzační pomůcky. Současně se připravuje nový způsob posuzování zdravotního stavu. Jedno posouzení zdravotního stavu by mělo být využitelné současně pro dávku na mobilitu, pro dávku na kompenzační pomůcky, tak také pro přiznání příspěvku na péči. Zároveň celá agenda by měla být přenesena na Úřady práce. V posledních dnech jsme získali informace o tom, že ministerstvo také chystá řadu změn k podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Všechny tyto změny chce ministerstvo provést tak, aby platily od 1. ledna 2012.

 
Předsednictvo NRZP ČR se zabývalo situací, která v současné době nastala. Předsednictvo se shodlo na tom, že je nezbytné, aby NRZP ČR měla možnost účastnit se přípravy reformních kroků. Domníváme se, že není možné připravovat reformu, která se dotýká statisíců lidí se zdravotním postižením, aniž by jednotlivé navrhované kroky nebyly konzultovány s komunitou lidí se zdravotním postižením. Předsednictvo NRZP ČR jmenovalo úzký pracovní tým a navrhuje ministru MPSV ČR panu J. Drábkovi spolupráci při přípravě reformních kroků.
 
V příloze Vám posílám pro informaci dopis, se kterým jsem se obrátil na pana ministra J. Drábka. Jakmile budeme znát bližší podrobnosti o připravované reformě, tak Vám je okamžitě sdělím.
 
Přeji Vám všechno dobré.
 
S pozdravem
 

Bc. Václav Krása
předseda NRZP ČR

dopis ministrovi (dokument PDF)