Dopis předsedy NRZP ČR členským organizacím ve věci programového prohlášení vlády

Vážení přátelé,

v příloze Vám posílám některá ustanovení návrhu Programového prohlášení vlády, které vláda bude schvalovat na svém zasedání ve středu 4. srpna 2010. Jak vyplývá z přiloženého textu, v návrhu programového prohlášení vlády, se mimo jiné, zcela překvapivě objevilo téma převodu dotačního řízení na kraje.

Tento záměr je deklarován v době, kdy jsou dotační pravidla ČR evidentně v rozporu s evropskou směrnicí o službách na vnitřním trhu a samotný převod dotačního řízení na kraje od příštího roku by nastolení řádných (tj. rovných) pravidel pro veřejnou podporu poskytovatelů sociálních služeb pouze dále zkomplikoval. Současně vzniká velké nebezpečí, že jednotlivé kraje nebudou spolu koordinovat způsob podpory poskytovatelů sociálních služeb. Tím vzniká vážné nebezpečí, že úroveň podpory sociálních služeb bude v každém kraji různá. Můžeme se tak dostat do situace Rakouska, kde lidé závislí na sociálních službách se stěhují z jedné spolkové země do druhé, aby měli lepší podmínky v sodiálních službách.

V programovém prohlášení se nadále objevuje snížení příspěvku na péči v I. stupni na 800,- Kč. Naší malou nadějí je závěrečná věta bodu 6. vládního prohlášení, kde se uvádí: "případně bude odpovídající fiskální úspora dosažena obdobným opatřením spočívajícím v lepší diferenciaci 1. stupně".

Za velmi zvláštní považuji ustanovení bodu 7. prohlášení, kde se uvádí: "U všech druhů sociálních dávek a podpor bude výplata dávek podmíněna čestným prohlášením žadatele, že se bez této dávky neobejde". Pokud se jedná o dávky, které vyrovnávají zdravotní postižení, nelze přesně říci, že se osoba bez takové dávky neobejde, ale bez ní se nebude moci integrovat do společnosti - viz. příspěvek na nákup motorového vozidla, příspěvky na úpravu bytu, aj. Jak lze vůbec charakterizovat slova, že se někdo bez některých dávek neobejde? Jaké bude mít takové prohlášení právní důsledky? To jsou otázky, na které vládní prohlášení odpovědi nedává.

Vážení přátelé, dnes se elektronicky obrátím na pana ministra Jaromíra Drábka a pana premiéra Petra Nečase s požadavkem, aby pasáže č. 6. 7. a 22. byly z programového prohlášení vlády vypuštěny, případně upraveny tak, aby nevnášely právní nejistotu mezi osoby se zdravotním postižením. Bylo by dobré, kdybyste se na ně obrátili s Vašim názorem na jednotlivé body připravovaného prohlášení vlády, a to na adresy .

Přeji Vám všechno dobré.

Bc. Václav Krása

Programové prohlášení (dokument WORD)

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel