Informace č.: 42 - 2019 (Cena VVZPO + fotografická soutěž)

Vážení přátelé, 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO, jako již tradičně, vyhlašuje XXVI. ročník Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž „Navzdory bariérám“. 

Jako každoročně VVOZP vyhlašuje cenu i fotografickou soutěž s cílem upoutat pozornost médií k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením. Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2019, fotografie do 15. října 2019. 

Veškeré podrobnosti včetně propozic soutěže jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu vlády ČR v sekci Pracovní a poradní orgány vlády pod tímto odkazem: https://bit.ly/2SrfZYW 

Informace k soutěžím podává Petra Valešková, e-mail: , tel.: 224 002 316. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR