Informace č.: 28 - 2019 (Metodický pokyn asistence ve zdravotnickcýh zařízeních)

Vážení přátelé,

NRZP ČR již dlouho usiluje o to, aby v lůžkových zdravotnických zařízeních mohli osobám, které jsou příjemci příspěvku na péči ve II. – I V. stupni, pomáhat při některých úkonech jejich pečující osoby. Jde o to, že při hospitalizaci, delší než dva měsíce, je pozastavena výplata příspěvku na péči, ale hlavně, že osoby s těžkým postižením potřebují poměrně intenzivní a častou pomoc při jídle, polohování, hygieně a podobně. To všechno pečující osoby obstarávají svým osobám blízkým v jejich přirozeném domácím prostředí. Problém nastává, když osoba, o kterou je pečováno, musí na nějaký čas do nemocnice. Zdravotnická zařízení nemají dostatek pracovníků, aby dokázali zajistit všechny potřebné úkony, které osoby se zdravotním postižením potřebují. Přitom pečující osoby tyto věci umí velmi dobře. 

Jsme přesvědčeni o tom, že je potřebné, aby pečující osoby pomáhaly svým blízkým i v době hospitalizace, protože můžou vykonávat pomoc při stravě, při hygieně, zajistit nákupy, polohovat tyto osoby a podobně. To všechno pečující osoby umí a zdravotnický personál by se mohl věnovat jiné potřebné práci. Při jednáních na MZ ČR jsme došli k názoru, že žádný zákon de facto nebrání tomu, aby pečující osoby mohly pomáhat svým blízkým. Je potřeba pouze, aby jednotlivá zdravotnická zařízení měla ve svých organizačních řádech ukotvenou možnost výpomoci pečujícími osobami. 

Byli jsme požádáni MZ ČR, abychom připravili metodický pokyn, který by byl závazný pro zdravotnická zařízení a určoval by základní mantinely pobytu pečujících osob ve zdravotnických zařízeních při pomoci svým blízkým. Návrh uvedeného metodického pokynu naleznete v odkaze pod textem. Budeme rádi, když se nám k uvedenému textu vyjádříte, a to na adresu . O tomto metodickém pokynu budeme dále jednat s MZ ČR a věříme, že se nám podaří tuto věc dotáhnout do konce. Efekt takového kroku by byl výhodný pro zdravotnictví, protože by částečně zlepšil situaci při poskytování péče v nemocnicích. Pomohl by osobám, které potřebují každodenní péči při základních životních potřebách a současně by zůstal pravidelný kontakt mezi pečující osobou a osobou blízkou, o kterou pečuje. Současně by pečující osoby nebyly ve stresu, že bude pozastavena výplata příspěvku na péči. 

Vážení přátelé, věřím, že se s návrhem metodického pokynu seznámíte a případně nám napíšete váš názor. Samozřejmě, že pečující osoby by musely respektovat pokyny zdravotnických pracovníků, v případě výkonu zdravotnických úkonů. 

Přeji vám všechno dobré. 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel