Informace č.: 25 - 2019 (Zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP)

Vážení přátelé,

od 1. ledna 2019 došlo ke zvýšení minimální mzdy z 12 200,- Kč na 13 350,- Kč za měsíc. V souvislosti s tím se dostali do problémů zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, protože jim nebyl zvýšen příspěvek na pracovníky se zdravotním postižením podle § 78a, odst. 2, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

Pokud jde o zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, zvyšování minimální mzdy lze vnímat jako pozitivní krok ve smyslu zlepšení životních podmínek této cílové skupiny. Na druhou stranu je skutečností, že v rámci chráněného trhu práce působí také zaměstnavatelé, jejichž činnost se blíží pracovní terapii. Jedná se o subjekty zaměstnávající ve větší míře zaměstnance často uznané ve druhém či třetím stupni invalidity, tj. osoby s nejnižším pracovním potenciálem. Produktivita práce těchto zaměstnanců ve většině případů neodpovídá minimální mzdě, a proto je ekonomická stabilita těchto zaměstnavatelů zcela závislá na příspěvku poskytovaném Úřadem práce České republiky podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Změna výše minimální mzdy, tedy zvýšení osobních nákladů na zaměstnávání osob se zdravotním postižením nepodložené alespoň částečným zvýšením tržní hodnoty jejich práce, může mít negativní dopady na zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, a to i vzhledem k tomu, že za poslední tři roky vzrostla zaměstnavatelům působícím na chráněném trhu práce minimální mzda o 4 200 Kč, přičemž zvyšování příspěvku poskytovaného podle § 78a zákona o zaměstnanosti (resp. podle § 78 zákona o zaměstnanosti ve znění účinném do 31. 12. 2017) této výše nedosahovalo. 

MPSV ČR připravilo pozměňovací návrh k projednávanému návrhu zákona o pobytu cizinců, který projednávala Poslanecká sněmovna, protože zákon obsahoval také přímou novelu zákona o zaměstnanosti. Proto poslanci při projednávání tohoto zákona navrhli zvýšit příspěvek podle § 78a zákona o zaměstnanosti, který přispívá subjektům zaměstnávajícím více než 50 % OZP, a to o 800,- Kč na 12 800,- Kč. Bohužel, Poslanecká sněmovna zvýšení příspěvku neschválila. NRZP ČR se obrátila na senátory, aby pozměňovací návrh na zvýšení příspěvku podali a schválili. I když původní jednání vypadala velice nadějně, tak současná realita je taková, že se zdá, že senátoři nepodpoří zvýšení výše uvedeného příspěvku. 

Proto vznikla v Poslanecké sněmovně iniciativa poslanců pod vedením paní poslankyně Aleny Gajdůškové. Společně podali novelu zákona o zaměstnanosti, kde navrhují zvýšit příspěvek na zaměstnávání OZP u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP o 800,- Kč měsíčně. Návrh je už podán. Je to tisk 463 a my teď musíme vyvinout maximální úsilí, aby byl zákon co nejdříve projednán. O tématu podpory zaměstnávání OZP v chráněných dílnách bude jednat 2. května 2019 také Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. 

Vážení přátelé, NRZP ČR podporuje iniciativu zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP a je možné, že pokud nedojde k nějaké shodě o urychlené řešení, že bude vyhlášena petice a pravděpodobně budou připraveny i další akce. Proto si vás dovolujeme požádat o případnou podporu, pokud takové iniciativy budou vyhlášeny. Věřím, že nás podpoříte. Zatím však vyjednáváme, protože se domníváme, že nejlépe je věci vyjednat než nátlakově prosazovat. 

Přeji vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása
předseda NRZP ČR

 
GIVT_banner_full

 Děkujeme:

Asekol Nakladatelství ÚMUN

VVZPO logo_PTAS Metropolitní univerzita Praha logo_opel